artikel

Redactioneel: Evidence based best guess

Algemeen

Afgezien van de zware metalen die vissen kunnen bevatten, afgezien van de druk op het zee-ecosysteem door mondiale visvangsten, kunnen we er als Nederlanders maar beter wat meer van eten voor een goede gezondheid. Liefst een paar keer per week, zo adviseren de gezondheidsinstanties. Vis bevat relatief veel langeketenvetzuren EPA en DHA. Deze kant-en-klare visvetzuren, die het menselijke lichaam maar moeilijk zelf kan vormen uit plantaardig of dierlijk alfa-linoleenzuur, lijken goed te zijn voor ons hart en onze vaten… en voor de hersenontwikkeling van kinderen… en voor het bij de pinken blijven van ouderen. En het is een panacee voor nog veel zaken meer, wie de advertenties voor sommige n-3-producten wil geloven; weg depressie, weg ADHD, weg menstruatieklachten, weg ontstekingspijn enz. enz.

Afgezien van de zware metalen die vissen kunnen bevatten, afgezien van de druk op het zee-ecosysteem door mondiale visvangsten, kunnen we er als Nederlanders maar beter wat meer van eten voor een goede gezondheid. Liefst een paar keer per week, zo adviseren de gezondheidsinstanties. Vis bevat relatief veel langeketenvetzuren EPA en DHA. Deze kant-en-klare visvetzuren, die het menselijke lichaam maar moeilijk zelf kan vormen uit plantaardig of dierlijk alfa-linoleenzuur, lijken goed te zijn voor ons hart en onze vaten… en voor de hersenontwikkeling van kinderen… en voor het bij de pinken blijven van ouderen. En het is een panacee voor nog veel zaken meer, wie de advertenties voor sommige n-3-producten wil geloven; weg depressie, weg ADHD, weg menstruatieklachten, weg ontstekingspijn enz. enz.

Laten we ons even beperken tot het gunstige effect van visolie op hart- en bloedvaten, zoals de Gezondheidsraad dat ook doet. Per slot van rekening verhoogde de Raad de dagelijkse innamenorm hierom aanzienlijk, tot 450 mg per dag. En daarmee is de lat hoog gelegd, want zelfs de Nederlanders met de hoogste innames, halen deze norm nog niet, zo blijkt uit nieuwe consumptiegegevens van TNO. Al zijn bij de hardheid van deze praktische innamecijfers ook nog wel wat vraagtekens te plaatsen, zie de column Digestief in dit nummer.

Vanwaar de hogere aanbeveling? Ook voor het effect van EPA en DHA op een lagere sterftekans aan hart- en vaatziekten is het ultieme wetenschappelijke bewijs nog niet geleverd. Tijdens de persconferentie van het Productschap, Margarine, Vetten en Oliën waar de voorzitter van de Gezondheidsraadcommissie Richtlijnen Goede Voeding

2006, Frans Kok, de nieuwe TNO-consumptiegegevens in ontvangst nam, zei hij dat de Raad de open einden onderkent van het onderzoek naar het verband tussen langeketenvetzuren en hart- en vaatziekten. Maar voor een hogere aanbeveling om de positieve effecten is er voldoende wetenschappelijke consensus. Daarbij komt dat in de Scandinavische landen en de Verenigde Staten de aanbevelingen al langer hoger zijn dan bij ons. Ook acht Kok het niet denkbeeldig dat voor kinderen de norm voor visolie nog wel eens te laag zou kunnen liggen, al gaat het dan weer over andere effecten. Zo gaat dat in de voedingswetenschap. Inzichten van nu, kunnen over een tijdje ‘gewoon’ weer veranderen. Evidence based best guess: eet meer vis.

Daags na de presentatie van de cijfers van TNO kwam ook het Nederlands Visbureau met consumptiegegevens, die zijn gebaseerd op wat mensen kopen en vervolgens thuis eten. We zijn meer vis gaan eten in 2006, 5 procent meer (in kilo’s) ten opzichte van het jaar ervoor. Haring lusten we wel rauw, want die staat al jaren op nummer 1 in de toptien. Gemiddeld kopen we nu één keer per tweeënhalve week vis. Er gloort dus hoop aan de einder.

Reageer op dit artikel