artikel

‘Op zoek naar creatieve wijzen van onderzoek bij allochtone doelgroepen’

Algemeen

Het thema ‘Allochtonen en voeding’ stond centraal in de septembereditie van Voeding Nu. Uit alle bijdragen bleek dat meer inzicht in de cultuur en een grotere participatie van de allochtone doelgroepen bij de aanpak van overgewicht gewenst is. Dit is ook de werkwijze van de Nederlandse Hartstichting.

Download hier de pdf.

Reageer op dit artikel