artikel

Bestrijden van honger wereldwijd

Algemeen

De lidstaten van de Verenigde Naties hebben in 2000 een aantal ‘goede voornemens’ afgesproken, te weten de Millenniumdoelen. Het eerste Millenniumdoel is dat in 2015 de extreme honger en armoede wereldwijd gehalveerd moet zijn ten opzichte 1990. Met nog vier jaar te gaan, is het maar de vraag of dit doel haalbaar is. Rudy Rabbinge, universiteitshoogleraar Sustainable Development & Food Security aan Wageningen Universiteit, geeft zijn visie op de huidige stand van zaken en de toekomst.

Download hier de pdf.

Reageer op dit artikel