artikel

Zelfmanagement ondersteuning bij mensen met diabetes

Algemeen

In Nederland groeit het aantal mensen met diabetes type 2 sterk. Dit is mede toe te schrijven aan een ongezondere leefstijl. De gevolgen van diabetes kunnen verstrekkend zijn, zoals een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Om de consequenties van diabetes voor patiënten en voor de samenleving te beperken, zijn effectieve behandelstrategieën nodig.

Download hier de pdf.

Reageer op dit artikel