artikel

Van actieve naar passieve gezondheidspositionering

Algemeen

Alarmerende berichten over de obesitas-epidemie blijven in de media verschijnen. Volgens het eind 2010 verschenen rapport Health at a Glance Europa 2010, gepubliceerd door het OECD, is het percentage mensen dat aan obesitas lijdt meer dan verdubbeld de afgelopen 20 jaar. Producten worden aangepast –geherformuleerd zoals dat heet – tot een gezonder alternatief. Volgens de Innova Database is een verschuiving te zien van een actieve naar een passieve gezondheidheidspositionering.

Download hier de pdf.

Reageer op dit artikel