artikel

Publicatieplicht: ook van negatieve onderzoeksresultaten

Algemeen

De Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC) beoordeelt wetenschappelijk onderzoek en ziet er op toe dat onderzoeksresultaten worden gepubliceerd. Academische onderzoekers zijn vanzelfsprekend geïnteresseerd in publicatie van die resultaten. Maar sponsoring door het bedrijfsleven leidt vaak tot een discussie over de voorwaarden waaronder dit gaat gebeuren. Belangrijkste dilemma: opdrachtgevers willen alleen publiceren als hun genees- of voedingsmiddelgoed uit het onderzoek komt.

Download hier de pdf.

Reageer op dit artikel