artikel

De passie van: Margot Logman *

Algemeen

De passie van: Margot Logman *

"Van jongs af aan ben ik geïnteresseerd in preventie in de gezondheidszorg. Ik ben hu- mane voeding in Wageningen gaan stude- ren, omdat ik met deze opleiding een grote- re rol in preventie kon spelen dan met de opleiding geneeskunde."

Hoe bent u in de voedingssector terechtgekomen?
‘Van jongs af aan ben ik geïnteresseerd in preventie in de gezondheidszorg. Ik ben humane voeding in Wageningen gaan studeren, omdat ik met deze opleiding een grotere rol in preventie kon spelen dan met de opleiding geneeskunde. Een van mijn afstudeeropdrachten vond plaats in Indonesië. Ik vond het stimulerend om in een heel andere omgeving te zijn. Vervolgens heb ik ruim zes jaar voor het Nestlé Research Center in Zwitserland gewerkt, waar ik heb meegewerkt aan een groot onderzoek in Ecuador. Daarna ben ik in Nederland bij Unilever op de research-afdeling aan de slag gegaan. Een van mijn taken was het professionaliseren van het internationale voedingskundigennetwerk en het opstellen van de ‘Nutrition Policy’. Deze leidde later mede tot de ‘Vitality Mission’ die Unilever jarenlang gestuurd heeft. Ik heb geleerd dat grote internationale voedingsmiddelenbedrijven met hun sterke marketing en communicatie grote invloed kunnen uitoefenen op de preventie van ziekten. Maar ik wilde meer doen met mijn voedingskundige ervaring en aandacht besteden aan basisvoedingsmiddelen. Daarom ben ik mijn eigen bedrijf gestart.’

Wat houdt uw huidige werk in?
‘In 2010 heb ik mijn eigen interim- en adviesbureau Nutrisult opgericht. Zo heb ik onder andere voor FrieslandCampina en The Greenery opdrachten gedaan. Mijn bureau geeft advies over voeding en gezondheid aan voedingsmiddelenbedrijven. De focus ligt op de vertaling van wetenschap en consumenteninzichten naar gezonde innovaties en toegankelijke communicatie. Bijvoorbeeld via communicatie van de intrinsieke voedingswaarde van basisvoedingsmiddelen, zoals kaas, brood, groenten en fruit en de aanpak van de problematiek rond zout en vet. Lidmaatschap van de NAV en het netwerk van vakgenoten is daarbij onontbeerlijk. Vooral de informele setting waarbinnen complexe onderwerpen of voedingskundige issues aan de orde worden gesteld spreekt mij aan. Op dit moment onderzoek ik hoe we het midden- en kleinbedrijf in Zuid-Holland beter kunnen ondersteunen op het gebied van gezondheidsinnovatie en -communicatie. Met diverse partners wordt overlegd hoe we kennis kunnen overdragen aan deze bedrijven zonder ze op kosten te jagen.’

Wat zou u nog onderzocht willen zien?
‘Er is momenteel veel discussie over groenten, fruit en kanker. Met de huidige methoden van onderzoek kunnen we nauwelijks bewijzen dat groenten en fruit gezond zijn. Er is dus een andere methode van onderzoek nodig. De aandacht verschuift daarbij van afzonderlijke nutriënten naar hele voedingsmiddelen en het leefpatroon. Ik zou graag een paradigmaverandering zien in het voedingsonderzoek zodat er ondubbelzinnig gesproken kan worden over de gezondheid van groenten en fruit. Dit geldt natuurlijk ook voor andere basisvoedingsmiddelen. Een aantal organisaties, zoals TNO, zet op dit moment stappen met nieuwe technieken, maar ik zou hier graag een masterplan voor zien. Nu is het wettelijk gezien niet mogelijk om te zeggen dat groenten en fruit gezond zijn. Dat kan er bij mij niet in.’

Dit artikel verscheen in Voeding Nu nummer 1/2 van januari/februari 2013 op bladzijde 15

Reageer op dit artikel