artikel

De passie van… Daan Kromhout *

Algemeen

De passie van… Daan Kromhout *

Verlagen omega-3-vetzuren het risico op hart- en vaatziekten?

Hoe bent u in de voedingssector terecht gekomen?
‘Op de middelbare school kreeg ik interesse in wetenschappelijk onderzoek. Mijn vader had een bloemkwekerij. Ik wilde daarom iets met planten gaan doen in Wageningen, maar kwam er snel achter dat ik een vak als plantkunde niet het leukste vond. Wel had ik het naar mijn zin in Wageningen. Na de propedeuse heb ik gekozen voor de nieuwe studierichting Humane Voeding. Tijdens die studie heb ik zeven maanden stage gelopen bij het Karolinska Ziekenhuis in Stockholm en deed daar onderzoek naar lichaamssamenstelling van patiënten. Terug in Wageningen heb ik met vrienden een afstudeeronderzoek naar risicofactoren van hart- en vaatziekten bij schoolkinderen uitgevoerd. Met een van hen heb ik toen subsidie verkregen van de Hartstichting  voor een promotieonderzoek bij schoolkinderen in Heerenveen, Roermond en Harderwijk. Van 1977 tot 1988 was ik aan de Universiteit van Leiden verbonden. Om mij verder bij te scholen in de epidemiologie ben ik in die periode met mijn gezin een jaar naar Minneapolis, VS gegaan. Ik ben in 1978 projectleider geworden van de Zutphen Studie, een onderdeel van de Zeven Landen Studie. Dit is een groot onderzoek naar onder andere voeding en hart- en vaatziekten. In 1988 ben ik overgestapt naar het RIVM in Bilthoven om daar het epidemiologisch onderzoek te stimuleren. Daar ben ik onder andere directeur geweest van de sector Voeding en consumentenveiligheid.’

Wat houdt uw huidige werk in?
‘Op het moment ben ik hoogleraar volksgezondheidsonderzoek aan Wageningen UR en sinds 2010 Akademiehoogleraar bij het KNAW. Tevens ben ik sinds 2005 vicevoorzitter van de Gezondheidsraad met als aandachtsgebied voeding en gezondheid. Dit betekent dat ik al mijn tijd kan besteden aan onderzoek en de vertaling ervan naar de praktijk. Eén dag per week ben ik in Den Haag, de overige dagen in Wageningen. Voor de Zutphen en de Zeven Landen Studie ben ik regelmatig in het buitenland.’

Wat zou u nog onderzocht willen zien?
Behalve de Alpha Omega Trial, die ik heb opgezet om uit te zoeken of omega-3-vetzuren een lager risico geven op sterfte aan een hartaanval, is ook in andere trials nagegaan of omega-3-vetzuren het risico op hart- en vaatziekten verlagen. De oudere trials vonden wel een effect, maar de recentere niet. Momenteel worden de gegevens van zeven studies gezamenlijk geanalyseerd. De verwachting is dat de gegevens van de totale groep geen duidelijk antwoord zullen geven op de vraag of omega-3-vetzuren het risico op hart- en vaatziekten verlagen. Een subgroep analyse van hartpatiënten die ook diabetes hadden liet echter in de Alpha Omega Trial zien dat omega-3-vetzuren het risico op een hartaanval verlagen. Dit komt omdat deze patiënten een hoog risico hebben. Om dit verder uit te zoeken zijn de individuele patiëntgegevens van alle trials nodig. Het ter beschikking stellen van deze informatie voor gezamenlijke analyses van patiënten met een hoog risico is een gevoelig onderwerp. Ik hoop dat dit de komende twee jaar gaat lukken, maar dan moeten wel eerst de collega´s worden overtuigd van het belang van deze analyses.’

Dit artikel verscheen in Voeding Nu nummer 7/8 van juli/augustus 2013 op bladzijde 11

Reageer op dit artikel