artikel

De Passie van… Alice Mathijssen *

Algemeen

De Passie van… Alice Mathijssen *

‘Ik wil bijdragen aan het verbeteren van de communicatie over voeding.’

Hoe bent u in de voedingssector terechtgekomen?
‘De studie Voeding en Gezondheid aan de, toen nog, Landbouw Universiteit Wageningen, heb ik gekozen vanwege mijn belangstelling voor voeding én de keuzevrijheid aan vakken. Zo heb ik naast een buitenlandse stage en de afstudeervakken Voeding en Toxicologie ook het afstudeervak Bedrijfskunde gedaan. Hoewel ik na mijn studie kort heb getwijfeld of de voedingssector mij voldoende zou trekken, heb ik tijdens mijn eerste baan als projectleider vergelijkend warenonderzoek bij de Consumentenbond de dynamiek van de voedingssector ervaren en raakte ik overtuigd van mijn keuze.’

Wat houdt uw huidige werk in?
‘Na de periode bij de Consumentenbond heb ik ervaring opgedaan aan de industriezijde als projectleider bij Stichting Merkartikel, de brancheorganisatie van de A-merk fabrikanten (later opgegaan in Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie). In 2001 ben ik als zelfstandige aan de slag gegaan en in 2011 zijn Barbara Schouten en ik gestart met ons bedrijf Mathijssen & Schouten, een adviesbureau met de focus op voeding, gezondheid en communicatie. Met onze inhoudelijke kennis en expertise ondersteunen wij bedrijven en organisaties met strategie- en beleidsadvies, projectmanagement (ook op interim basis) en uitvoering van afgebakende opdrachten. In de loop der jaren heb ik al voor vele bedrijven en organisaties mogen werken, vooral op het snijvlak van wetenschap en praktijk én van overheid en bedrijfsleven. Wat mijn werk interessant maakt is de voortdurende afwisseling van opdrachten, zowel qua aard als qua inhoud. Of het nu gaat om het (mede) vorm geven van het voedingsbeleid van bedrijven en de uitvoering daarvan, de coördinatie en totstandkoming van convenantachtige afspraken, het (inhoudelijk) organiseren van stakeholderbijeenkomsten of het ontwikkelen en ook uitvoeren van communicatieplannen: mijn ambitie is om, direct of indirect, een bijdrage te leveren aan een gezonder voedingspatroon en aan het verbeteren van de communicatie over voeding.’

Wat zou je nog onderzocht willen zien?
‘Naar mijn overtuiging is er nog een wereld te winnen door goede en eerlijke communicatie over voeding. Naast praktische (product)ondersteuning probeer ik bedrijven daarin ook kritisch te laten kijken naar de manier waarop zij hun doelgroepen voorzien van informatie. In de media en op (niet-wetenschappelijk onderbouwde) websites zie ik regelmatig ongenuanceerde en tendentieuze berichten over gezondheidsaspecten van voeding. Het lijkt mij interessant te verkennen hoeveel “gezondheid” consumenten hierdoor mislopen. Graag zou ik met diverse betrokken partijen om de tafel gaan om er voor te zorgen dat consumenten hun keuzes op de juiste informatie kunnen baseren.

Naast dat het van belang is dat de levensmiddelenindustrie gezonde(re) producten blijft ontwikkelen, is het ook belangrijk dat het aanbod verbetert op bijvoorbeeld stations, in restaurants en kantines en in supermarkten (op middelbare scholen wordt al met een stap-voor-stap aanpak gewerkt). Ik zou dan ook graag onderzocht willen zien hoe dit kan worden bereikt. Voor de meeste ondernemers ligt de “prikkel” (logischerwijs) met name op het financiële vlak. Maar zou het niet mooi zijn als we economische resultaten (meer) kunnen koppelen aan een gezond(er) voedingsaanbod? Daar lever ik graag een bijdrage aan.’

Dit artikel verscheen in Voeding Nu nummer 9 van september 2013 op bladzijde 27

Reageer op dit artikel