artikel

Het laatste woord: Zuivelland *

Algemeen

Het laatste woord: Zuivelland *

Nederland is een zuivelland. We produceren het veel, en we con- sumeren het ook in grote mate. Maar is het ook gezond? Hier- over verschillen de meningen.

In ieder geval zijn verzadigde vetten en het zout uit de kaas nutriënten die we willen beperken. Maar zuivel bevat ook calcium, B vitamines … dus wat is dan de relatie met ziekte en sterfte? De afgelopen tijd zijn een aantal meta-analyses verschenen die wat licht op de zaak kunnen werpen. Collega Sabita Soedamah-Muthu vond in een meta-analyse van prospectieve cohort studies dat het gebruik van melk niet geassocieerd was met totale sterfte , noch positief, noch negatief. Het risico op hart- en vaatziekten (relatief risico van 0,94 per 200 ml) was lager met toenemende consumptie van melk (tot maximale inname 600 ml/dag), maar dit was gebaseerd op enkel vier studies. Wanneer hypertensie (hoge bloeddruk) als eindpunt werd genomen bleek dat mensen die meer laag-vet zuivel en meer melk consumeerden een lager risico op hypertensie hadden. Ten slotte bleek uit recent onderzoek gepubliceerd door Engelse onderzoekers dat de consumptie van laag-vet zuivel en kaas geassocieerd was met een verlaagd risico op type 2 diabetes.

Dus blijkt uit observationeel onderzoek geen risicoverhogend effect van zuivel te bestaan. En er zijn zelfs aanwijzingen voor een mogelijk lager risico van hoge bloeddruk en diabetes. Maar hierbij moeten we bedenken dat er voor sommige onderwerpen, zoals hart– en vaatziekten, nog niet veel cohorten waren die gebruikt konden worden. Daarnaast blijft het observationele karakter van deze meta-analyses een punt van discussie: zouden we voor bloeddruk en insulineresistentie in een interventieonderzoek dezelfde gunstige effecten van laag-vet zuivel of kaas vinden? Dat is voor mij in ieder geval een vraag waar ik graag antwoord op zou willen krijgen. Voor bloeddruk heeft het Amerikaanse DASH-onderzoek al goede aanwijzingen geleverd. Het wachten is nu op een diabetesinterventie met kaas.

Dit artikel verscheen in Voeding Nu nummer 12 van december 2013 op bladzijde 27

Reageer op dit artikel