artikel

De passie van… Annette Stafleu *

Algemeen

De passie van… Annette Stafleu *

‘Ik heb Voeding en Gezondheid gestudeerd aan Wageningen Universiteit. Aansluitend ben ik gepromoveerd op een onderzoek naar gedragsdeterminanten van vetconsumptie.

Hoe bent u in de voedingssector terecht gekomen?
‘Ik heb Voeding en Gezondheid gestudeerd aan Wageningen Universiteit. Aansluitend ben ik gepromoveerd op een onderzoek naar gedragsdeterminanten van vetconsumptie. Hiervoor heb ik drie generaties vrouwen – grootmoeders, moeders en dochters – onderzocht op hun gewoontes van vetconsumptie. Het bleek dat de consumptie en ideeën bij de vrouwen uit één familie meer op elkaar leken dan bij willekeurige vrouwen die niet aan elkaar verwant zijn. Na één jaar postdoc aan de onderzoeksschool Vlag ben ik bij TNO gaan werken waar ik 18 jaar ben gebleven. Binnen TNO lag de focus van mijn werk op overgewicht en verzadiging. Een van de projecten was het Koala project ‘determinanten van de gewichtsontwikkeling bij kinderen’. Ook ben ik vier jaar lang gedetacheerd geweest bij Topinstituut (TI) Food & Nutrition als projectleider van een onderzoek naar textuur & verzadiging.’

Wat houdt uw huidige werk in?
‘Sinds februari werk ik bij het Voedingscentrum als kennisspecialist voeding en gezondheid. Ik houd me bezig met de vertaling van wetenschappelijke kennis over voeding en gezondheid in praktische informatie en adviezen voor de consument voor een gezonde, veilige en duurzame voedingskeuze.

Daarnaast werk ik mee aan de vertaling van de richtlijnen van de Gezondheidsraad in de Richtlijnen Voedselkeuze voor de consument. Ook werk ik aan de Eetmeter, waarin consumenten zelf hun voedingsdagboek kunnen bijhouden; schrijf ik teksten voor de website en de factsheets voor professionals. Verder beantwoord ik vragen van professionals. In mijn vorige baan was ik vooral met wetenschap bezig. Nu meer met de vertaling ervan naar de consument.’

Wat zou u nog onderzocht willen zien?
‘Ik zou willen dat alle kinderen een goede start krijgen. De jeugd heeft de toekomst en in die toekomst wil ik meer investeren. Het voorkomen van overgewicht bij kinderen staat daarbij bovenaan. Gezond gewicht is belangrijk en zo bepalend voor latere gezondheid en welbevinden. Er is steeds meer bekend over de determinanten van overgewicht, ook bij kinderen. We zien clusters van determinanten. Zo zijn kinderen met ongezonde eetgewoonten vaak minder actief en besteden ze meer tijd aan inactief gedrag, zoals televisie kijken. Effectieve leefstijlinterventies zijn nodig, waarbij naast het eet- en beweeggedrag ook omgevingsfactoren aangepakt worden. Het is een uitdaging om deze interventies te ontwikkelen.

Bij het Voedingscentrum zetten we in op het ouders in staat stellen gezonde eetgewoonten bij hun kinderen aan te leren. Door ouders heldere informatie en hanteerbare adviezen te bieden, willen we hen helpen hun kind die gezonde start te geven, onder andere door duidelijk te maken hoe belangrijk het is om zelf het goede voorbeeld te geven.

We leven in een multiculturele samenleving. Meer onderzoek naar wat een optimale voeding is voor kinderen en adolescenten, passend binnen de cultuur waarin deze kinderen opgroeien, kan ons helpen de ouders nog beter te informeren en te adviseren.’

Dit artikel verscheen in Voeding Nu nummer 10 van oktober 2014 op bladzijde 25

Reageer op dit artikel