artikel

Het laatste woord: Etiketten zetten industrie aan tot gezondere producten

Algemeen

Vanaf 14 december 2014 moe- ten levensmiddelen voldoen aan de nieuwe Europese Verorde- ning voor etikettering (EU Nr. 1169/2011).

Download hier de pdf.

Reageer op dit artikel