artikel

De passie van… Koen Joosten *

Algemeen

De passie van… Koen Joosten *

Het is begonnen bij het zieke kind. Ik was voor mijn opleiding geneeskunde in Afrika waar ik veel ondervoede kinderen zag en waarbij er voedseldistributieprogramma’s waren voor ondervoede kinderen.

Hoe bent u in de voedingswereld terecht gekomen?
‘Het is begonnen bij het zieke kind. Ik was voor mijn opleiding geneeskunde in Afrika waar ik veel ondervoede kinderen zag en waarbij er voedseldistributieprogramma’s waren voor ondervoede kinderen. Daarna ging ik de opleiding kindergeneeskunde doen en al tijdens mijn stage op de kinder-intensive care raakte ik geïnteresseerd in hoe ernstig zieke kinderen na de acute fase zo snel mogelijk konden herstellen door ze zo optimaal mogelijk te voeden. In de jaren 90 was er een nieuw soort apparatuur ontwikkeld waarmee we het energieverbruik konden meten en daardoor direct konden kijken wat voor voeding we moesten geven. In de jaren 90 ben ik dan ook gepromoveerd op het onderwerp hoe ernstig zieke kinderen het beste moeten worden gevoed in de acute fase en in de herstelfase. De vraag hoe je kinderen in een goede voedingstoestand kunt laten komen, bleef. Door voedingsonderzoek, zowel internationaal als internationaal, maak je connecties. Ik ben niet alleen bij de afdeling intensive care gebleven, maar ging breder kijken, naar alle zieke kinderen die opgenomen worden in het ziekenhuis. Zo kwam ik ook bij het onderwerp screening op ondervoeding tijdens opname in het ziekenhuis. Ik heb daarvoor een screeningsinstrument ontwikkeld met een andere enthousiaste kinderarts, Jessie Hulst, om het risico op ondervoeding bij kinderen bij opname in het ziekenhuis te meten: het ‘STRONGkids’ instrument.’

Wat houdt uw huidige werk in?
‘Ik ben kinderarts in het Sophia kinderziekenhuis in Rotterdam en ben daar vooral werkzaam in de acute zorg. Mijn specialiteit is om kinderen die een acute ziekte hebben optimaal te voeden zodat deze kinderen sneller herstellen. Ik heb een aantal onderzoeksprojecten lopen, zowel wetenschappelijke als niet-wetenschappelijke. De wetenschappelijke projecten gaan met name over de invloed van ziekte op de voedingstoestand van de kinderen en hoe dat te beïnvloeden is. Daarnaast werk ik samen met een aantal centra in Engeland en Amerika; we doen onderzoek naar nieuwe methoden om de energiestofwisseling en de lichaamssamenstelling te meten. Zo zijn we bezig om te kijken of de bovenarmomtrek een maat zou kunnen zijn om gewicht in kaart te brengen op de intensive care. Verder spreek ik vaak op congressen en geef ik veel cursussen over voeding.’

Wat zou u nog onderzocht willen zien?
‘Heel veel. We zitten nu in een beginstadium van voedingsonderzoek in relatie met ziekte. Ik wil enerzijds onderzoek naar wat de beste voeding is voor zieke kinderen. Anderzijds wil ik mij inzetten voor preventieve maatregelen met betrekking tot inname van ongezonde voedingsmiddelen en voorlichting om gezonde voeding te kunnen bevorderen. Hiervoor heb ik het ‘Platform Gezonde voeding 0-4 jarigen’ opgericht, waarbij de Nederlandse Vereniging van Kindergeneeskunde samen met maatschappelijk betrokken partijen zich hebben verenigd met als doel een bijdrage te leveren aan een gezonder voedings- en eetpatroon voor 0-4 jarigen.’

Dit artikel verscheen in Voeding Nu nummer 3/4 van maart/april 2015 op bladzijde 11

Reageer op dit artikel