artikel

Energie voor het leven na dikkedarmkanker: Leefstijlinterventies voor verbetering kwaliteit van leven

Algemeen

Energie voor het leven na dikkedarmkanker: Leefstijlinterventies voor verbetering kwaliteit van leven

Wereldwijd groeit het aantal personen dat dikkedarmkanker krijgt. Gelukkig overleven steeds meer mensen deze veelvoorkomende vorm van kanker. Een groot aantal van deze survivors ervaart echter aanhoudende klachten die hun kwaliteit van leven negatief beïnvloeden. Eline van Roekel heeft tijdens haar promotieonderzoek bestudeerd hoe lichamelijke activiteit en sedentair gedrag samenhangen met kwaliteit van leven van dikkedarmkanker-survivors.

Zij heeft hiervoor gebruikgemaakt van gegevens uit een nieuw onderzoek dat zij samen met haar begeleiders op de

Universiteit Maastricht en het Maastricht UMC+ in 2012 heeft opgezet: de EnCoRe-studie (www.encorestudie.nl). Het doel van de EnCoRe-studie is te bestuderen hoe leefstijlfactoren, zoals lichamelijke activiteit en voeding, samenhangen met de kwaliteit van leven van dikkedarmkanker-survivors.

Licht intensieve activiteit

Op dit moment krijgen dikkedarmkanker survivors, net als de algemene Nederlandse bevolking, het advies om minimaal vijf dagen per week dertig minuten matig intensief te bewegen (bijvoorbeeld fietsen). Er is echter nog maar weinig bekend over welke intensiteit van bewegen het meest voordelig is voor dikkedarmkanker survivors. Daarom is onderzocht hoe de gerapporteerde mate van licht intensieve lichamelijke activiteit (bijvoorbeeld licht huishoudelijk werk) samenhangt met de kwaliteit van leven. Uit de resultaten blijkt dat, los van meer matig intensieve lichamelijke activiteit, ook meer licht intensieve lichamelijke activiteit samenhangt met een beter fysiek functioneren en minder functioneringsproblemen.

Sedentair gedrag

Op basis van gegevens verzameld met activiteitenmonitors is ook onderzocht wat de rol is van sedentair gedrag (zitten/liggen gedurende de dag). Het blijkt dat de survivors die meer tijd sedentair doorbrengen, met name in langdurige, aaneengesloten perioden, minder goed fysiek functioneren en een slechtere algehele kwaliteit van leven ervaren. Deze individuen rapporteren bovendien meer functioneringsproblemen en vermoeidheid. Verder is met behulp van een statistisch model gesignaleerd dat het vervangen van sedentair gedrag door staan of door lichamelijke activiteit, mogelijk gunstig is voor het fysiek functioneren. Daarnaast is het vervangen van sedentair gedrag door staan mogelijk ook gunstig voor functioneringsproblemen en vermoeidheid.

Conclusies

De resultaten van dit proefschrift laten zien dat licht intensieve lichamelijke activiteit en sedentair gedrag veelbelovende aangrijpingspunten kunnen zijn voor leefstijlinterventies gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven van dikkedarmkanker-survivors. Meer onderzoek is echter nodig om de invloeden van lichamelijke activiteit, sedentair gedrag en voedingsfactoren nader te bestuderen en de onderliggende mechanismen te kunnen verklaren.

Van Roekel EH. Energy for life after colorectal cancer: Associations of physical activity and sedentary behavior with quality of life in colorectal cancer survivors.

Bronnen

Van Roekel EH, Winkler EA, Bours MJ, Lynch BM, Willems PJ, Meijer K, Kant I, Beets GL, Sanduleanu S, Healy GN, Weijenberg MP. Associations of sedentary time and patterns of sedentary time accumulation with health-related quality of life in colorectal cancer survivors. Prev Med Rep. 2016 Jul 1;4:262-9

Van Roekel EH, Bours MJL, Breedveld-Peters JJL, Willems PJB, Meijer K, Kant I, Van den Brandt PA, Beets GL, Sanduleanu S, Weijenberg MP. Modelling substitution of sedentary time and quality of life after colorectal cancer. Cancer Causes Control. 2016 Apr;27(4):513-525

Van Roekel EH, Bours MJL, Breedveld-Peters JJL, Meijer K, Kant I, Van den Brandt PA, Sanduleanu S, Beets GL, Weijenberg MP. Light physical activity is associated with quality of life after colorectal cancer. Med Sci Sports Exerc. 2015 Dec;47(12):2493-503

Van Roekel EH, Bours MJL, De Brouwer CP, Ten Napel H, Sanduleanu S, Beets GL, Kant IJ, Weijenberg MP. The applicability of the International Classification of Functioning, Disability, and Health to study lifestyle and quality of life of colorectal cancer survivors. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2014 Jul;23(7):1394-405

 

Reageer op dit artikel