artikel

75 jaar NVD, Back to the future: ‘Sneller innemen van een standpunt is belangrijk voor de toekomst’

Algemeen

75 jaar NVD, Back to the future: ‘Sneller innemen van een standpunt is belangrijk voor de toekomst’

Op de feestelijke slotbijeenkomst van het symposium Back to the future, ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD), werd de nieuwe digitale artsenwijzer gepresenteerd. Enthousiasme alom, maar in de pauze ging het gesprek van de dag vooral over The Green Happiness. Verbazing, onbegrip en afkeuren alom, over hoe twee diëtisten de status van het vak zo omlaag konden halen. Maar ook respect voor de wijze waarop de NVD dit probleem aanpakte.

Jaap van Binsbergen, gepensioneerd huisarts en emeritus hoogleraar voedingsleer, erelid van de NVD, refereert aan The Green Happiness. ‘Het verbaast mij hoe je steeds weer de heldere boodschap uit de voedingsleer moet overbrengen. Ik vind het heel goed van het NVD-bestuur dat ze duidelijk hebben gezegd dat mensen uit de beroepsgroep zich moeten conformeren aan datgene wat in de voedingsleer wetenschappelijk onderbouwd is, waar consensus over is.’

Van Binsbergen erkent dat er in het evidence based werken ook ruisgebieden zitten, maar een diëtist zou aan zijn water moeten kunnen aanvoelen of er over de schreef gegaan wordt. ‘Zo evidence based mogelijk werken is al meer dan ingewikkeld genoeg en over tien jaar kan de kennis weer anders zijn, maar een organisatie als de NVD moet blijven staan voor op wetenschap gebaseerde adviezen. Het is belangrijk dat er een beroepsvereniging is die zich sterk maakt voor het vak en piketpalen slaat over waar ze wel en niet mee te maken hebben.’

Een van de uitdagingen voor de beroepsorganisatie is volgens Van Binsbergen het maken van bruggen naar andere gebieden in de gezondheidszorg, om ook daar een voet tussen de deur te kunnen krijgen. ‘De NVD heeft er mede aan bijgedragen dat voeding meer een plek gekregen heeft in de spreekkamer van de huisarts. Het is goed als er gewerkt wordt met onderbouwde richtlijnen, anders kan iedereen maar wegdobberen. Als patiënten denken dat de dokter ook niet goed weet hoe het zit, dan wordt het lastig. Daarvoor is de brugfunctie van de NVD van belang.’ Voor Van Binsbergen is het hoogtepunt van 75 jaar NVD de toelating door het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG) van preventiemaatregelen in het algemeen en voeding in het bijzonder. ‘Toen dat bewerkstelligd was, gingen binnen de beroepsgroep de deuren open voor zorgstandaarden rond voeding, waarin goede multidisciplinaire afspraken over de werkwijze zijn gemaakt. De laatste vijftien jaar is daar meer beweging in gekomen. ’

De Artsenwijzer Diëtetiek noemt Van Binsbergen een voorloper van verdergaande samenwerking tussen artsen en diëtisten. Van Binsbergen is er als adviseur bij betrokken. ‘Het is mijn taak om te bewaken dat alle neuzen dezelfde kant opstaan voor allerlei voedingsadviezen die worden gegeven. De afspraken in de zorgmodule voeding moeten bijvoorbeeld niet haaks komen te staan op wat in de nieuwe artsenwijzer komt. Het zou natuurlijk fnuikend zijn als de ene dit zegt en de andere zo’n beetje dat. Het kind van de rekening is dan de patiënt die er iets mee moet. Belangrijk is dat adviezen aan de gangbare, goed uitgekristalliseerde kennis worden getoetst.’

Springlevend

NVD-directeur Anja Evers brengt tijdens haar presentatie naar voren dat de NVD, ook na 75 jaar, springlevend is. Als een van de mijlpalen noemt ze onder meer de erkenning van het beroep bij Koninklijk Besluit en de NVD. ‘Ons vak staat behoorlijk in de belangstelling’, zegt ze, daarmee doelend op de vele invloeden van voeding op de gezondheid. Maar ook op iedereen die tegenwoordig wat over voeding zegt (in de media), waardoor hypes kunnen ontstaan. ‘Velen krijgen een breed podium. We halen zelfs Zondag met Lubach. Of we er blij mee moeten zijn is een andere vraag, maar beter toch in het nieuws dan dat er aan je voorbijgegaan wordt.’ Verwijzend naar The Green Happiness vertelt ze dat het niet fijn is als je negatief in het nieuws komt en dat er koppen gebruikt worden die niet weergeven hoe je geportretteerd wilt worden. ‘Maar tegelijkertijd zat er altijd iets onder: dat van diëtisten iets anders verwacht wordt. En dat is natuurlijk mooi, dat de diëtist als betrouwbare bron van informatie wordt gezien als het gaat om bijvoorbeeld het maken van voedingskeuzes.’

Suf imago afgeschud

NVD-diëtisten Yvonne Veerbeek uit Beuningen en Nathalie Drouen uit Helmond zijn ook naar de ledenvergadering annex het 75-jarig jubileum gekomen. ‘Ik vind dat onze beroepsgroep en -organisatie de laatste jaren dynamischer is geworden, terwijl ze daarvoor toch wel een stoffig imago hadden. Dat imago is nu van ons afgeworpen’, zegt Veerkbeek. Drouen sluit zich bij haar collega aan. ‘In de afgelopen 75 jaar zijn er in het vak heel veel veranderingen geweest, wij hebben nog met de oude Schijf van Vijf en de artsenwijzer gewerkt. Maar voeding en de inzichten daarover zijn sterk aan verandering onderhevig.’

Over de invloed van The Green Happiness op hun vak zijn ze eens-

luidend. ‘Heel vervelend. Deze twee diëtisten hebben toch allerlei boodschappen verkondigd die niet handig zijn. Ergens is de aandacht wel positief, maar eigenlijk is het triest’, zegt Verbeek. Drouen vult haar aan:  ‘Wij moeten ons steeds verdedigen tegen dit soort hypes. The Green Hapiness is bij RTL Late Night geweest en bijvoorbeeld Rens Kroes ook met haar verhaal over klei drinken. Misschien is het toch een idee voor de NVD om hier sneller op te reageren, een standpunt in te nemen.’ Die mening is ook Veerbeek toegedaan: ‘Ik snap dat de NVD de regie in handen wil houden en in gesprek wil blijven, maar naar de toekomst toe is het sneller innemen van een standpunt belangrijk.’

Reageer op dit artikel