artikel

Relatie drankvoorkeur en voedingspatroon

Algemeen

Relatie drankvoorkeur en voedingspatroon

Bij onderzoek naar het verband tussen matige alcoholconsumptie en een lager risico op hart- en vaatziekten, komt wijn vaak beter uit de bus dan bier of gedistilleerd. Liefhebbers van bier, wijn en sterke drank verschillen echter in veel andere opzichten van elkaar. Er wordt wel gedacht dat het gezondere voedingspatroon van wijndrinkers de gezondheidseffecten van wijn (deels) kunnen verklaren.

In een systematische literatuurstudie zijn alle onderzoeken naar de relatie tussen drankvoorkeur en voedingsgewoonten samengevat. In drie verschillende databases, Medline (PubMed), ISI Web of Knowledge en PsycINFO, zijn uit alle gepubliceerde studies tot maart 2013 in totaal zestien studies gevonden. Deze studies zijn uitgevoerd in Spanje, Italië, Frankrijk, Denemarken, Finland, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten tussen 1997 en 2012.

Verschil tussen landen

In veel noordelijke Europese landen geven de meeste vrouwen de voorkeur aan wijn en de meeste mannen aan bier. De meeste mannen én vrouwen uit Zuid-Europese landen drinken het liefst wijn. In alle landen hebben personen met een biervoorkeur vaker ongezondere voedingsgewoonten. Ook zijn dit vaker mannen, roken ze vaker en is hun absolute alcoholinname het hoogst. Onder de wijndrinkers is een duidelijk verschil te zien tussen landen: in Noord-Europa en de V.S. eten personen met een wijnvoorkeur gezonder, maar in Zuid-Europese landen is dit niet het geval.

In Mediterrane landen wordt wijn door alle lagen van de bevolking gedronken: hier zijn personen met een voorkeur voor wijn over het algemeen ouder en hebben ze vaker overgewicht. In tegenstelling daarmee zijn wijndrinkers uit Noord-Europa en de V.S., waar wijn duurder is, vaker hoger opgeleid en hebben ze een lagere BMI.

 

Andere studies

Na deze review is de relatie tussen drankvoorkeur en voedingspatroon in verschillende Nederlandse en Europese studiepopulaties onderzocht. Uit deze studies kan steeds dezelfde conclusie worden getrokken: na correctie voor factoren als leeftijd, geslacht, gezondheid, opleidingsniveau, roken en lichamelijke beweging blijken er geen grote verschillen tussen de voedingspatronen van bier-, wijn- of sterkedrankdrinkers en geheelonthouders.

Conclusie

De voorkeur voor een bepaalde drank hangt dus samen met voedingsgewoonten en verschilt per land. Maar zowel de drankvoorkeur als het voedingspatroon hangt samen met factoren als leeftijd, geslacht, gewicht, rookgedrag en opleiding. Al deze factoren kunnen in onderzoeken het effect van alcoholische dranken op de gezondheid verstoren. Daarom is het belangrijk dat observationele studies waarin de specifieke effecten op de gezondheid van bier, wijn of gedistilleerd worden onderzocht daar rekening mee houden.

BRONNEN

Sluik D, Bezemer R, Sierksma A & Feskens E. Alcoholic Beverage Preference and Dietary Habits: A Systematic Literature Review. Crit Rev Food Sci Nutr. 2016,Oct25:56(14);2370-82

Sluik D, Van Lee L, Geelen A & Feskens EJ. Alcoholic beverage preference and diet in a representative Dutch population: the Dutch national food consumption survey 2007-2010. Eur J Clin Nutr. 2014:Mar 68(3);287-94

Sluik D, Brouwer-Brolsma EM, De Vries JH, Geelen A & Feskens EJ. Associations of alcoholic beverage preference with cardiometabolic and lifestyle factors: the NQplus study. BMJ Open. 2016,Jun15:6(6);e010437.

Sluik D, Jankovic N, O’Doherty MG, Geelen A, Schöttker B, Rolandsson O, Kiefte-de Jong JC, Ferrieres J, Bamia C, Fransen HP, Boer JM, Eriksson S, Martínez B, Huerta JM, Kromhout D, De Groot LC, Franco OH, Trichopoulou A, Boffetta P, Kee F & Feskens EJ. Alcoholic Beverage Preference and Dietary Habits in Elderly across Europe: Analyses within the Consortium on Health and Ageing: Network of Cohorts in Europe and the United States (CHANCES) Project. PLoS One. 2016,Aug 22:11(8);e0161603

Reageer op dit artikel