artikel

De passie van NAV-lid Ellen van Kleef

Algemeen

De passie van NAV-lid Ellen van Kleef

‘Onderzoek doe ik het liefst in het veld’ Dit artikel komt uit de printuitgave van Voeding Nu 7.

Hoe ben je in de voedingssector terechtgekomen?

In 1994 ben ik afgestudeerd aan de opleiding Voeding en Diëtetiek en daarna ging ik door naar de Wageningen Universiteit voor de studie Voeding en Gezondheid. Daar ging ik de richting van consumentengedrag op; dat vond ik vele malen interessanter dan de fysiologie. Na afronding van deze studie begon ik met werken op de afdeling consumer science van Unilever. Na een jaar kwam er in Wageningen een positie als assistent in opleiding vrij bij de leerstoelgroep Marktkunde en Consumentengedrag. Deze kans greep ik met beide handen aan. Ik startte met een promotieonderzoek naar het gebruik van consumentengedrag bij de ontwikkeling van nieuwe voedingsproducten. Uiteindelijk ben ik in Wageningen universitair hoofddocent op het gebied van consumentengedrag en voeding geworden.

Wat houdt je huidige werk in?

Welke omgevingsfactoren bepalen waar het mis gaat en welke interventies kun je bedenken om mensen te helpen een gezondere keuze te maken? Daar doe ik op dit moment experimenteel onderzoek naar. Onderzoek doe ik het liefst in het veld. In een laboratorium kun je veel nuttige dingen doen, maar ik vind het ook erg waardevol om in bijvoorbeeld een schoolkantine te experimenteren. Een leuk project waar ik op dit moment mee bezig ben heet Healthy Temptations. Sinds 2013 reikt het Voedingscentrum zilveren of gouden Schoolkantine Schalen uit aan scholen waarvan de kantine voldoet aan de Richtlijnen van het Voedingscentrum. Bij het ROC A12 onderzoeken we de effecten van de overgang naar een gezonder assortiment. Over een lange periode zijn er data verzameld uit kassasystemen en zijn er vragenlijsten aan studenten voorgelegd. Dit zijn natuurlijk waardevolle gegevens. Je kijkt echt naar gedragseffecten, zowel op de omzet als de keuze van de student. Gelijktijdig ging een groep mbo-studenten actief aan de slag met het gezonder en aantrekkelijker maken van hun kantine. Wanneer je studenten bij het onderzoek betrekt, blijkt dat je een hele slag kunnen maken. Studenten kwamen met ideeën, zoals het zelf samen kunnen stellen van versgemaakte broodjes. Dit idee is daadwerkelijk uitgevoerd en momenteel meten we of dit leidt tot betere keuzes. Als universitair hoofddocent ben ik voor vijftig procent bezig met dit soort onderzoeken en voor de andere vijftig procent geef ik onderwijs.

Wat zou je nog onderzocht willen zien?

Ik vind initiatieven als de Schoolkantine Schalen van het Voedingscentrum een goed idee. Volgens mij kun je daar nog veel meer onderzoek naar doen om ze krachtiger te maken. Gezond eten op de basisschool verdient ook aandacht. Onderzoek dat over een langere periode plaatsvindt in het veld (zoals in een restaurant, basisschool of schoolkantine) vind ik een erg interessant gebied, waar ik graag meer van zou willen zien. Hoe laat je kinderen, studenten of werknemers gezondere keuzes maken zonder dat je ze wegjaagt en keuzevrijheid en plezier behouden blijft? Ik denk dat er veel slimme interventies te bedenken zijn, maar dat we hiervoor langer data moeten verzamelen uit bijvoorbeeld kassasystemen en beter moeten begrijpen waarom interventies wel of niet werkzaam en acceptabel zijn.

Reageer op dit artikel