artikel

Benut het voordeel van extra gewicht

Algemeen

Benut het voordeel van extra gewicht

Ongeveer de helft van de Nederlandse volwassenen is te zwaar en ook het aantal jongeren met overgewicht neemt toe. Dit wordt vaak automatisch geassocieerd met stellingen als: ‘Deze mensen eten te veel en bewegen te weinig en moeten vooral dus minder en gezonder eten en meer bewegen.’ Dit is niet alleen stigmatiserend, in de werkelijkheid is het ook niet zo gemakkelijk om ‘gewoon minder te eten en meer te bewegen’. Dit artikel komt uit de printuitgave van Voeding Nu 3

Meer bewegen kan inderdaad overgewicht en obesitas voorkomen en verminderen, maar is vaak een enorme uitdaging. Door het extra gewicht kost het zwaardere mensen meer moeite om aerobe inspanningen uit te voeren, presteren ze minder goed op deze inspanningen en hebben ze een grotere kans op blessures.

Beter en leuker

In een onlangs gepubliceerde studie richten Maastrichtse onderzoekers zich op activiteiten waar mensen met overgewicht wél goed in zijn. Zij stellen dat zwaardere mensen niet alleen meer vetmassa hebben, maar ook meer spiermassa. Daaruit volgt dat ze, omdat ze in absolute zin meer spiermassa hebben, ook in absolute zin sterker zijn en daardoor beter in sommige krachtinspanningen (niet alleen in vergelijking met mensen zonder overgewicht, maar ook in vergelijking met aerobe inspanningen). Omdat dit fysieke activiteiten zijn waarin ze excelleren, zullen ze deze leuker vinden en zal het op lange termijn makkelijker zijn om deze inspanningen te blijven uitvoeren.
De redenering is dus: zwaardere mensen hebben meer vet- en spiermassa, zijn sterker en beter in krachtinspanningen en vinden die daarom ook leuker. Om deze ‘keten van assumpties’ te testen is een wetenschappelijke studie uitgevoerd. Bij zeventig jong-volwassenen (18-30 jaar) werd vet- en spiermassa, maximale aerobe capaciteit en kracht gemeten. Ook werd de deelnemers gevraagd om, zowel na het doen van aerobe als krachtinspanningen, een vragenlijst in te vullen om hun oordeel te geven over de zojuist uitgevoerde activiteit. Door de resultaten tegen elkaar uit te zetten, kon de keten van assumpties worden getest.

Resultaten

Uit de resultaten blijkt inderdaad dat de zwaardere deelnemers gemiddeld meer vet en spiermassa hebben. Op dezelfde manier blijkt ook dat de proefpersonen die meer spiermassa hebben beter zijn in krachtinspanningen.
Tot slot oordelen de deelnemers die beter zijn in krachtinspanningen daar ook positiever over. Wanneer kracht- en aerobe inspanningen met elkaar worden vergeleken, blijkt consequent dat zwaardere mensen beter zijn in kracht- dan in aerobe inspanningen en gemotiveerder zijn om krachtinspanningen te doen dan aerobe inspanningen.

Win-winsituatie

Deze studie laat zien dat mensen met overgewicht baat hebben bij het doen van krachtinspanningen. Door hun fysieke voordeel vinden ze het leuker en houden het hierdoor mogelijk ook op langere termijn vol.
Tegelijkertijd kunnen krachtinspanningen leiden tot een toename in spiermassa, een lagere kans op blessures en uiteindelijk tot een verbeterde lichaamssamenstelling (de verhouding tussen vet en spiermassa). Hierdoor wordt de kans op chronische ziekten kleiner. Op de lange termijn kunnen zwaardere mensen zich door krachtinspanningen fitter en sterker voelen, meer zelfvertrouwen krijgen en bewegen als positiever ervaren, waardoor ze over het algemeen meer fysiek actief kunnen worden. Een win-win-
situatie.


De juiste krachtinspanningen: relatief versus absoluut

Hoewel de redenering simpel is, passen niet alle krachtinspanningen in deze gedachtegang. Zwaardere mensen zijn in absolute zin sterker. Dat betekent dat krachtinspanningen waarbij het eigen lichaamsgewicht een rol speelt (zogenaamde relatieve krachtinspanningen zoals opdrukken/optrekken) nog steeds als minder positief kunnen worden ervaren. Absolute krachtinspanningen (waarbij het eigen lichaamsgewicht niet hoeft te worden verplaatst, zoals oefeningen met losse gewichten) kunnen zorgen voor de intrinsieke beloning die bij andere fysieke activiteiten ontbreekt. Een extra dimensie die ervoor zorgt dat krachtinspanningen leuk zijn of niet, is wanneer duidelijk wordt dat je gewaardeerd wordt op basis van je kwaliteiten. Een krachtoefening waarbij men zegt ‘je bent hier goed in omdat je dik bent’ (zoals touwtrekken), is minder motiverend dan een oefening met bijvoorbeeld losse gewichten of zware medicine ballen waarbij de reactie is ‘je bent hier goed in omdat je sterk bent’.

Reageer op dit artikel