artikel

De passie van: docent en onderzoeker Peter Joris

Algemeen

De passie van: docent en onderzoeker Peter Joris

‘Nieuwe wetenschappelijke inzichten zo snel mogelijk overbrengen op studenten’ Dit artikel komt uit de printuitgave van Voeding Nu 3

Hoe bent u in de voedingswereld terechtgekomen?

‘Na mijn opleiding Biomedische Wetenschappen aan de Universiteit Hasselt in België ben ik een promotietraject begonnen aan de Universiteit Maastricht. Zowel het onderzoek met mensen – waarbij er een korte lijn is tussen de bevindingen en de toepasbaarheid naar de mens – en de bijzondere focus op het fysiologische aspect van voeding trokken me aan. Meer specifiek heb ik als promovendus gekeken naar de effecten van voeding op de vasculaire gezondheid oftewel de vaatfunctie, een belangrijk mechanisme waarin voeding het risico op hart- en vaatziekten beïnvloedt. Hier in Maastricht is mijn enorme passie voor voedingsonderzoek ontstaan; het is belangrijk voor iedereen en je kunt er zelf erg veel plezier aan beleven. Bovendien zie ik voeding als een uitdaging, omdat het leeft onder veel mensen.’

Wat houdt uw huidige werk in?

‘Ik had al vrij snel een academische loopbaan voor ogen. Vooral het implementeren van non-invasieve functionele uitkomstmaten, gemeten met gespecialiseerde medische apparatuur in onderzoeksprojecten, vond ik leuk. Om mijn kennis te verbreden ben ik eerst naar de VS gegaan om me specifiek te focussen op de vaatfunctie in het brein. Na mijn promotie in 2016 ben ik begonnen als Universitair Docent aan de Universiteit Maastricht. Binnen de Metabole Research Unit focust mijn onderzoek zich nu met name op gecontroleerde proeven naar de effecten van leefstijlfactoren als voeding en lichamelijk activiteit, op de vasculaire en metabole gezondheid bij mensen. Hierbij kijk ik niet alleen naar effecten in de periferie, maar ook naar de link met de vaatfunctie in het brein, hetgeen onder andere gerelateerd is aan het cognitief functioneren en dementie. Wat mijn huidig werk ook interessant maakt is de afwisseling tussen onderzoek en onderwijs. Nieuwe wetenschappelijke inzichten moeten namelijk zo snel mogelijk overgebracht worden op studenten. Omdat ik die combinatie belangrijk vind, coördineer ik verschillende ‘voedingsblokken’ en begeleid ik studenten tijdens hun onderzoeksstages. Verder ben ik bestuurslid van de Nederlandse Academie van Voedingswetenschappen. Ik vind het namelijk cruciaal dat de maatschappelijke profilering van de voedingswetenschappen verder wordt versterkt en het belang van een gezonde voeding voor de volksgezondheid meer wordt benadrukt.’

Wat wilt u nog onderzocht zien?

‘Meer onderzoek is zeker nodig naar de effecten van leefstijlfactoren op de vasculaire gezondheid en het gerelateerde risico op verschillende chronische aandoeningen. Hierbij moet niet slechts gekeken worden naar diverse aspecten van de vaatfunctie, gemeten op verschillende plaatsen in het lichaam, maar ook naar verschillende doelgroepen, zoals kinderen en andere specifieke patiëntenpopulaties. Een goede implementatie van onderzoeksresultaten is uiteraard cruciaal. Ik denk dat hieraan gerelateerd het ook van belang is om de interactie met het ziekenhuis verder te bevorderen. Wat dat betreft zit je in Maastricht erg goed. Verder worden voedingsaanbevelingen voornamelijk gedaan op groepsniveau. Ik wil dit verder segmenteren en meer focussen op een gepersonaliseerde benadering.’

Naam: Peter Joris

Geboortedatum: 3 maart 1988

Woonplaats: Maastricht

Functie: Onderzoeker & Docent in Biomedische wetenschappen

Specialisatie: Voeding

Reageer op dit artikel