artikel

Overdrijving over het microbioom

Algemeen

Overdrijving over het microbioom

Veel media in Nederland en daarbuiten, niet minder dan de BBC, besteedden afgelopen maand aandacht aan een in Cell gepubliceerd onderzoek, waarin onder andere naar voren komt dat het microbioom minder snel herstelt na een antibioticakuur als daarbij probiotica worden ingenomen. Dit artikel komt uit de printuitgave van Voeding Nu 6.

Nu mag er officieel niet veel geclaimd worden over de voordelen voor de gezondheid van probiotica, maar als er een gunstige werking is waarover wél veel wetenschappelijke overeenstemming bestaat, dan is het over de eigenschap van sommige probiotica om nare bijeffecten tijdens of na een antibioticakuur te minimaliseren of te voorkomen.

Meerdere klinische studies met verschillende bacteriestammen bevestigen dat. En in de praktijk heeft menig (para)medisch hulpverlener er ervaring mee. Ook in dit nummer, dat als thema darmgezondheid heeft, halen verschillende wetenschappers de mogelijke voordelen van probiotica naar voren, zij het met de nodige omzichtigheid.

Ze trappen duidelijk op de rem als het gaat om een veralgemenisering van gunstige effecten. Het beste zijn vooralsnog de resultaten die toe te schrijven zijn aan bekende, goed omschreven bacteriestammen die in klinische studies zijn getest. Het andere uiterste is dan ook het onderuithalen van gunstige bewijzen, zoals gebeurde na de publicatie van de recente studie in Cell, waarin de onderzoekers de verregaande, algemene conclusie trokken ‘dat probiotica het herstel van de microbiota in de weg staan.’

Hoewel ze zelf ook nog een aantal kanttekeningen bij hun bevindingen plaatsten in de relatief kleine studie, kun op je vingers natellen wat er daarna in de media mee gebeurde: de klakkeloze overname van de resultaten, waarin er andermaal over gerept werd dat probiotica schadelijk kunnen zijn of beter niet zomaar in de supermarkt gekocht kunnen worden.

Wat te denken van degenen die er baat bij hebben? Resultaten die afwijken van bestaande normen scoren goed in de media. Dat gaat niet alleen op als de resultaten negatief lijken voor de gezondheid. Ook als er op de een of andere manier positieve resultaten uit wetenschappelijk onderzoek te melden zijn, ligt journalistieke overdrijving op de loer, zo schrijven onderzoekers in dit nummer.

Zij analyseerden de berichtgeving in vijf landelijke, Nederlandse kranten waarin het ging over positieve resultaten van onderzoek naar de behandeling van diabetes en gezondheidsclaims hierover. Ze gingen na in hoeverre de voorgeschotelde resultaten voor patiënten daadwerkelijk onderbouwd waren met wetenschappelijke data. Minder dan één op de vijf berichten verwees daadwerkelijk naar klinisch bewijs.

Reageer op dit artikel