artikel

Voeding als add-on-behandeling bij (chronische) ziekten

Algemeen

Voeding als add-on-behandeling bij (chronische) ziekten

Volgens het RIVM hebben meer dan 6 miljoen Nederlanders een chronische aandoening. Als MDL-arts zie ik een stijging van patiënten met een chronische darmaandoening. Dit artikel komt uit de printuitgave van Voeding Nu 6.

Deze darmaandoeningen gaan vaak gepaard met een proinflammatoire status, afgenomen darmbarrièrefunctie en een afgenomen diversiteit van het microbioom.

Deze aspecten kunnen worden beïnvloed door aanpassingen in het dieet. In dit kader zou een zogenaamd anti-inflammatoir dieet een rol kunnen spelen als add-on-therapie naast de medicamenteuze behandeling.

Patiënten zelf zijn al zeer bewust bezig met hun voeding en hebben hun eigen voedingsovertuigingen, voedingskennis en eetgedrag. Uit een enquête onder 300 patienten met een chronische darmziekte bleek bijvoorbeeld dat 59% het dieet belangrijker vindt dan medicatie en 62% in staat was hun klachten goed onder controle te houden met behulp van aanpassingen in hun eetpatroon. Hun eigen ervaring bleek de belangrijkste bron van hun voedingskennis. Voeding wordt dus door patiënten met een chronische darmaandoening gezien als een belangrijk instrument om hun ziektebeloop te beheren. Maar begeleiding door een voedingsprofessional blijft vaak uit. Dit komt deels doordat artsen meer focussen op behandeling met medicijnen en weinig informatie geven over de rol van voeding en leefstijl.

De patiënten en zorgprofessionals moeten de handen ineenslaan en zorgen dat voeding en leefstijl een belangrijker rol gaan spelen in de behandeling van chronische aandoeningen. Wij kunnen leren van de wensen en ervaringen van de patiënt en als zorgprofessional de juiste voedingskennis aanleveren of, waar deze ontbreekt, met onderzoek aanvullen. Met social media en apps kunnen we de voedingsadviezen (met achtergrond) goed delen met patiënten en op hen afstemmen (personal nutrition).

De patiënt houdt hierbij een vrije keuze en blijft “baas in eigen buik”. Een concept dat wellicht ook op langere termijn beklijft. Dus: Samen op weg naar een beter leven voor de chronische patiënt!

Reageer op dit artikel