artikel

Evaluatie Mijn Eetmeter: Gebruikers zijn zeer positief

Algemeen

Evaluatie Mijn Eetmeter: Gebruikers zijn zeer positief

Sinds 2009 biedt het Voedingscentrum aan consumenten online Mijn Eetmeter aan, een eetdagboek waarin je dagelijks invult wat je eet en drinkt. Eind 2017 en begin 2018 heeft het Voedingscentrum een kwalitatief en kwantitatief gebruikersonderzoek laten uitvoeren. Dit artikel komt uit de printuitgave van Voeding Nu 7.

Het doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in de waardering van Mijn Eetmeter en om handvatten te verkrijgen voor de verbetering van de Eetmeter, zodat deze beter aansluit op de wensen van gebruikers. Het instrument laat zien of je voldoende voedingsstoffen en energie binnenkrijgt en of je eet volgens de Schijf van Vijf. Naast consumenten gebruiken ook diëtisten Mijn Eetmeter als hulpmiddel. De tool is beschikbaar in een desktopversie en als app. De desktopversie heeft 5 miljoen bezoeken per jaar en de app 12 miljoen. De app is inmiddels ruim 1,2 miljoen keer gedownload.

Opzet onderzoek

Voor het kwantitatieve onderzoek werd iedere willekeurige bezoeker van Mijn Eetmeter via een pop-up uitgenodigd deel te nemen. Deze uitnodiging stond zowel op de desktopversie als op de app. In totaal hebben 1.541 personen de onlinevragenlijst ingevuld. Voor het kwalitatieve onderzoek zijn in totaal 8 mannen en 9 vrouwen van verschillende leeftijden en sociaal economische posities geïnterviewd, tijdens individuele sessies van 60 minuten. Zij zijn geselecteerd uit de mensen die na het invullen van het kwantitatieve deel hebben aangegeven deel te willen nemen aan een interview. Bij het kwalitatieve onderzoek werd onder meer gebruikgemaakt van eye-tracking. Beide onderzoeken zijn uitgevoerd door marktonderzoek- en adviesbureau The Choice.

Resultaten kwantitatief onderzoek

Gebruik De bezoekers van Mijn Eetmeter die de vragenlijst invulden, waren voornamelijk vrouwen (74%), 50-plussers (54%) en hoger opgeleiden (59%). Het grootste deel kwam regelmatig op de website. Voor 6% was het een eerste bezoek, 50% gaf aan meer dan 20 keer de Eetmeter te hebben bezocht in de afgelopen 3 maanden. De functionaliteiten die het meest werden gebruikt waren voedingstoffen (79%), overzicht (74%), adviezen (74%) en Schijf van Vijf (71%). Toevoegen van favoriete (merk)producten (49%), eigen gerechten (35%) of recepten uit de database (38%) werd door minder respondenten weleens gedaan. De meeste gebruikers (88%) waren bekend met de app-versie, hoewel maar 49% de app gebruikte. Jongeren (56%) gebruikten de app-versie vaker dan ouderen (45%). In een open vraag werd aan mensen die bekend waren met andere dagboektools (n=554) gevraagd wat de belangrijkste reden was om de Eetmeter te gebruiken. Het gebruiksgemak, overzichtelijkheid, betrouwbaarheid, gewend/vertrouwd en goed advies/informatie waren de 5 meest genoemde redenen. Waardering Gemiddeld kreeg Mijn Eetmeter een rapportcijfer van 7,9. Over het algemeen waren de gebruikers zeer positief over de overzichtelijkheid, het uiterlijk, hoeveelheid tekst, gebruiksgemak en persoonlijk relevante adviezen. Bezoekers boven de 50 jaar waren iets meer tevreden over uiterlijk/vormgeving en de overzichtelijkheid van de pagina dan bezoekers onder de 35 jaar. De bezoekers waren het minst tevreden over de compleetheid van de lijst met producten uit de Levensmiddelendatabank die ze konden invoeren in hun eetdagboek. Het meest genoemde verbeterpunt was dan ook het toevoegen van producten.

Resultaten kwalitatief onderzoek

Gebruik De meeste respondenten vonden het invullen van het eetdagboek gemakkelijk. Ze gebruikten zowel de desktopversie als de app al jaren intensief, vooral als hulp bij afvallen. De meesten gaven aan de desktopversie eenvoudiger te vinden dan de app. De desktopversie hanteerden ze daarom vaker om het eetpatroon structureel bij te houden. De app zagen ze als aanvullend hulpmiddel om tussendoor consumpties toe te voegen en om snel een overzicht te krijgen door de grafieken en adviezen te bekijken. De grafieken en adviezen raadpleegden ze vaak, vooral de grafiek Mijn voedingswaarden. Het Schijf van Vijf-advies gebruikten deze respondenten niet veel. Waardering De gebruikers ervaarden Mijn Eetmeter over het algemeen als een prettig en betrouwbaar hulpmiddel om inzicht te krijgen in het eetpatroon. Ze vonden de desktopversie overzichtelijker en gemakkelijker om producten te zoeken en toe te voegen dan de app. De voedingswaardegrafiek en de hoeveelheid informatie vonden ze over het algemeen goed en overzichtelijk. Maar niet alle respondenten begrepen bij de voedingswaardegrafiek wat de richting van de pijltjes en de kleuren betekenden, omdat daarbij geen uitleg staat. De informatie bij de voedingsstoffenadviezen zagen de respondenten als juist, betrouwbaar en bruikbaar voor de persoonlijke situatie. Een aantal gebruikers zou graag meer persoonlijk advies krijgen. Het Schijf van Vijf-advies van Mijn Eetmeter werd minder positief beoordeeld, onder andere omdat het vaak teleurstellend was dat veel van de gegeten producten buiten de Schijf van Vijf vielen. Niet alle functionaliteiten van Mijn Eetmeter waren bekend, mede doordat deze soms waren ondergebracht bij de instellingen, wat niet voor iedereen logisch was.

Conclusies

Uit het kwalitatieve en kwantitatieve onderzoek kan geconcludeerd worden dat de Eetmeter voorziet in de behoefte inzicht te krijgen in het eigen eetpatroon en dat gebruikers (zeer) tevreden zijn over de basisfunctionaliteiten. Een belangrijk aandachtspunt is het toevoegen van eigen (merk)producten en het invoeren van de voedingswaarden hiervan. Op dit moment bekijkt het Voedingscentrum op welke manier de gebruiker merkproducten door middel van een scanfunctie kan toevoegen aan Mijn Eetmeter. Het Voedingscentrum wil Mijn Eetmeter visueel aantrekkelijker maken om de groep onder de 35 jaar meer aan te spreken. Ook het persoonlijker maken van de adviezen, waaronder het Schijf van Vijf-advies, en het aanpassen van de navigatie zal Mijn Eetmeter nog verder verbeteren. Het Voedingscentrum blijft zo werken aan Mijn Eetmeter om de tool te laten aansluiten bij de wensen van de gebruikers.

Referenties

Siebelhoff M & Van der Zee N. Gebruik en waardering Mijn Eetmeter. Een kwantitatief onderzoek onder website bezoekers ‘Mijn Eetmeter’. The Choice, marktonderzoek & advies, 2018.
Siebelhoff M & Van Ree I. UX onderzoek Eetmeter. Kwalitatief onderzoek naar het gebruik van de Eetmeter.

Eetmeter – online eetdagboek

In Mijn Eetmeter kun je per dag invoeren wat je hebt gegeten en gedronken bij het ontbijt, lunch, avondeten en tussendoor. De producten waaruit je kunt kiezen, zijn producten die in het niet-merkgedeelte van de Levensmiddelendatabank* staan. Als je wilt, kun je favoriete (merk)producten, eigen gerechten en recepten uit de receptendatabase toevoegen. Na invoer krijg je te zien hoeveel energie, vet, verzadigd vet, eiwit, koolhydraten, vezels en zout jouw voeding bevat. Het overzicht kun je aanvullen met een groot aantal vitamines en mineralen. Je krijgt voor elke voedingstof een advies dat bij jouw inname past. Daarnaast weet je via het Schijf van Vijf-advies of de producten die je hebt gegeten passen binnen de Schijf van Vijf. Resultaten zijn zichtbaar in grafieken en overzichten. In de Eetmeter-app kun je naast je voeding ook je beweging en BMI bijhouden. Op de desktop is de Eetmeter ondergebracht in Mijn Voedingscentrum. Hier zijn Mijn beweging en Mijn BMI aparte tools. Daarnaast zijn in Mijn Voedingscentrum nog andere tools opgenomen.

*De Levensmiddelendatabank is dé onafhankelijke databank van Nederland met uitgebreide informatie over algemene, merkloze voedingsmiddelen (afkomstig uit de NEVO-tabel), (huis)merkartikelen en voedingssupplementen. Hij wordt beheerd door het Voedingscentrum en het RIVM. In de Eetmeter kunnen producten worden geselecteerd uit het niet-merkgedeelte.

Reageer op dit artikel