artikel

Preventie en prijs

Algemeen

Preventie en prijs

Het ei is gelegd: het Nationaal Preventieakkoord is klaar. We pakken roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht aan. Dit artikel komt uit de printuitgave van Voeding Nu 8.

Doel is een gezonder Nederland met kinderen die een goede start maken en daar lang profijt van hebben. We hebben ambitieuze plannen: ernstig overgewicht (obesitas) bij volwassen halveren. Van 1 op 7 nu, naar 1 op 14 in 2040.

Voor overgewicht is geen simpele oplossing. Overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties werken daarom samen aan een brede aanpak. Een gezonder productaanbod en een gezondere omgeving; stimuleren van gezondere keuzes en bewegen; bijbrengen van voedselkennis en voedselvaardigheden.

Voor minder overgewicht over twintig jaar, moeten we nu bij de jeugd en hun ouders beginnen. Ik denk dat het de ultieme vorm van nudging is als de gezonde keuze niet alleen de gemakkelijke is, maar ook de beter betaalbare. Schoolkantines zullen frisdranken met suiker weren en zullen het aanbod van koek en snoep aanpassen, maar hoeveel helpt dat als in de winkel op de hoek de reguliere frisdrank goedkoper is dan light en een gevulde koek goedkoper is dan een banaan?

In de huidige plannen wordt prijsbeleid om gezondere voedingskeuzes te bevorderen nauwelijks genoemd. Begrijpelijk, want dit ligt politiek gevoelig, net zoals rekeningrijden. Gelukkig wil het akkoord ook een lerende aanpak en een actieve samenwerking met de wetenschap. Partijen gaan nu de plannen verder uitwerken. Gemeenten nemen de regie en willen met andere partners een Preventiefonds opzetten.

Ik wil pleiten voor een pilotstudie naar de effecten van prijsbeleid in combinatie met andere maatregelen. Naar prijsbeleid alleen zijn al studies gedaan waar we verder op kunnen bouwen. Het zou mooi zijn als er in een aantal wijken afgesproken kan worden dat winkels aan scholieren en hun ouders korting geven op dranken en snacks met minder calorieen.

Daar moet een mooie app voor te maken zijn. We kunnen dan meten of de jeugd het in de wijken met korting beter doet. Als het inderdaad werkt, kan zo’n interventie toegevoegd worden aan onze instrumenten voor het terugdringen van overgewicht.

Reageer op dit artikel