congres

Algemeen

HanzePro – Coaching voor praktijkbegeleiders 1

Als praktijkbegeleider wordt van je verwacht dat je stagiaires kunt begeleiden bij hun individuele leerproces. Dit vraagt inzicht in het leren van stagiaires en het kunnen aansluiten bij hun leergedrag. Het doel van de cursus is inzicht verwerven in leerprocessen, leerstijlen en begeleidingsstijlen én deze inzichten toepassen in het coachen van stagiaires.

In cursus coaching 1 krijg je meer inzicht in hoe je stagiaires kan coachen in hun ontwikkeling tot beginnend beroepsbeoefenaar en oefen je coachingsvaardigheden in lastige gesprekssituaties. Deze basiscursus is zeer geschikt voor praktijkbegeleiders die voor het eerst een diëtist in opleiding begeleiden of voor stagebegeleiders die lang geleden deze cursus hebben gevolgd of lang geleden een diëtist in opleiding hebben begeleid.

Na het volgen van de cursus:

  • Heb je inzicht in je rol als begeleider en coach.
  • Kan je verbanden leggen tussen leerstijl en gedrag bij zowel jezelf als bij stagiaires.
  • Kan je een bewuste keuze maken voor een begeleidingsstijl.
  • Heb je meer grip op het voeren van begeleidingsgesprekken.

Voor meer informatie zie: https://professionals.hanze.nl/alle-opleidingen/zorg-en-welzijn/cure-paramedisch/basiscursus-coaching-voor-praktijkbegeleiders-opleiding-voeding-en-dietetiek/

Reageer op dit artikel