nieuws

Kinderen van nu motorisch minder fit dan in 1980

Algemeen

Kinderen van nu motorisch minder fit dan in 1980

De motorische fitheid van basisschoolkinderen is in de afgelopen 25 jaar afgenomen. Dit blijkt uit vergelijking van MOPER fitness testscores van basisschoolkinderen uit 1980 en kinderen van nu. Het onderzoek is uitgevoerd door het Mulier instituut.

Romp- en bovenbeenkracht bij kinderen zijn sinds 1980 het sterkst afgenomen.  67 procent van de kinderen van nu scoort onder de resultaten uit 1980. Ook vond er een daling plaats in de scores voor ‘hand/oog coördinatie’ en ‘lenigheid’. Hieruit blijkt dat respectievelijk 56 en 50 procent van de kinderen onder het gemiddelde van 1980 scoort. Volgens verwachtingen van de onderzoekers zouden de kinderen volgens prestatieschalen gemiddeld 40 procent onder het gemiddelde van 1980 moeten scoren.

i-Play studie

Onderzoeksresultaten komen voort uit de gegevens uit de i-Play studie (Injury Prevention Lessons Affecting Youth)waaraan 1967 basisschoolkinderen uit groep 7 en 8, verspreid over 40 basisscholen hebben meegedaan. Tijdens de iPlay-studie is spierkracht, snelheid en wendbaarheid, lenigheid en coördinatie van kinderen gemeten met de MOPER-fitnesstest. De MOPER-fitnesstest is ontwikkeld om de lichamelijke prestaties van leerlingen te meten, waarbij de testresultaten indicaties geven voor verder didactisch handelen. De test bestond uit acht verschillende onderdelen waaronder: hangen met gebogen benen, tien maal 5-meterloop, beenheffen in rugligging en hoogspringen zonder aanloop.

 

Motorisch fit

Vooral kinderen die minder actief zijn, minder buiten spelen en overgewicht hebben zijn motorisch minder fit. Inactiviteit zorgt naast een slechtere motorische fitheid ook voor vergrote kans op blessures wanneer zij aan sport- en spelactiviteiten meedoen. Om de motorische fitheid bij de groep inactieve kinderen te verbeteren is het belangrijk om naast sport en beweging ook specifieke aandacht te besteden aan het verbeteren van kracht, snelheid, lenigheid en coördinatie. Deze fysieke basiselementen hebben kinderen nodig om veilig en met plezier aan sport- en spelactiviteiten deel te nemen.

Lees verder op Voeding Nu online:
Baby’s en peuters krijgen te weinig lichaamsbeweging

Reageer op dit artikel