nieuws

Negatieve ijzerbalans van invloed op overleving na acuut hartfalen

Algemeen

Negatieve ijzerbalans van invloed op overleving na acuut hartfalen

Een negatieve ijzerbalans is een mogelijke voorspeller van overlevingskansen bij patiënten met acuut hartfalen zo blijkt uit een onderzoek dat is gepresenteerd op het Heart Failure Congress in Athene in Griekenland.

Patiënten met een negatieve ijzerbalans hebben volgens het onderzoek een 41 procent hogere mortaliteit in vergelijking met patiënten met verhoogde transferrinewaarden (15 procent) of lage hepcidine waarden (7 procent). Transferrine is een eiwit dat nodig is voor het transport van ijzer in de cellen. Hepcidine is nodig is voor behoud van de ijzerbalans in het lichaam. Ook als de bloedwaarde van beide stoffen niet is verhoogd, is sprake van een hogere mortaliteit bij een negatieve ijzerbalans.

Meetmethoden

In het onderzoek zijn 165 patiënten die eerder waren gehospitaliseerd voor hartfalen gedurende twaalf maanden gevolgd op mortaliteit. Tijdens het onderzoek werd een nieuwe meetmethode voor het meten van ijzertekorten in gebruik genomen. Bij reguliere meting van ijzerwaarden in het bloed meet men de waarden van ferritine en transferrine in het bloed. Omdat deze uitkomsten niet altijd even nauwkeurig zijn, gingen de onderzoekers over op metingen van de bloedwaarden hepcidine en transferrine, die nauwkeurigere uitkomsten geven.

IJzersuppletie

Het onderzoek geeft aanwijzingen dat een negatieve ijzerbalans hersteld kan worden door ijzersuppletie waarmee de kans op aan hartfalen gerelateerde mortaliteit kan verkleinen. Verder onderzoek is nodig om hierover meer duidelijk te verkrijgen.

Lees verder op Voeding Nu online:
Verbeterde lichamelijke prestatie door ijzersuppletie

Reageer op dit artikel