nieuws

Chemicaliën verhogen risico op obesitas en diabetes

Algemeen

Chemicaliën verhogen risico op obesitas en diabetes

Een studie van UZA/UAntwerpen toont aan dat er een verband is tussen POPs (Persistent Organic Polutants) en type 2 diabetes en obesitas.

Onderzoekers van het UZA onderzochten recent het verband tussen POPs en type 2 diabetes (suikerziekte). Ze stelden daarbij vast dat blootstelling aan POPs mogelijk bijdraagt tot de wereldwijde epidemie van suikerziekte en obesitas. Eerder was al bekend dat POPs schadelijk zijn voor het milieu en de gezondheid.

 

Chemische substanties

POPs (Persistent Organic Polutants) zijn chemische substanties die zeer moeilijk afbreekbaar zijn en terug te vinden zijn in het milieu en in voedsel. Dit zijn onder andere pesticiden (zoals DDT), industriële chemicaliën en onbedoelde bijproducten van het industrieel proces zoals dioxines.

 

Vetmassa en suikerwaarden

De onderzoekers stelden vast dat mensen met obesitas of overgewicht een grotere hoeveelheid POPs in hun lichaam hadden en dat dit vooral het geval was bij mensen met een grote viscerale (ter hoogte van de buik) vetmassa.

 

De onderzoekers stelden ook een verband vast tussen hoge suikerwaarden in het bloed en de hoeveelheid POPs in het lichaam. Het verband was statistisch significant, ook nadat ze de gekende risicofactoren voor hoge suikerwaarden, zoals gewicht, BMI, leeftijd, familiale voorgeschiedenis van diabetes en fysieke inactiviteit in rekening hadden gebracht.

 

Verband tussen diabetes en POPs

De studie verschijnt in juli in het wetenschappelijk tijdschrift Diabetes Care. Ook in een eerdere studie bij Zweedse senioren werd een verband vastgesteld tussen de ontwikkeling van diabetes en verhoogde hoeveelheden POPs in het lichaam.

Reageer op dit artikel