nieuws

Sanitel nog niet in gebruik voor konijnen

Algemeen

Sanitel nog niet in gebruik voor konijnen

Het FAVV vestigt via een omzendbrief opnieuw de aandacht op de wettelijke vereisten inzake traceerbaarheid die van toepassing zijn op de konijnensector. De Boerenbond wijst er op dat de manier waarop dit moet gebeuren niet vast ligt.

De oorsprong van levensmiddelen moet traceerbaar zijn en daarom kunnen slachthuizen enkel konijnen slachten die op één of andere manier geïdentificeerd zijn. De houders van konijnen moeten zich registreren bij het FAVV voordat ze hun activiteit kunnen uitoefenen. Dat is de enige wettelijke verplichting inzake de identificatie die momenteel wordt opgelegd aan de konijnenkwekerijen. De houders van minder dan 20 kweekkonijnen of van minder dan 100 vleeskonijnen worden vrijgesteld van die verplichting. Registratie kan via een registratieformulier.

Identificatie van het konijn

Konijnen moeten dus geïdentificeerd worden, maar de manier waarop dat gebeurt ligt volgens de Boerenbond niet vast. De konijnenhouder heeft de vrije keuze tussen een identificatie op individuele wijze of voor een lot dieren (zoals pluimvee). De identificatie per lot kan door het registratienummer van de konijnenkwekerij te vermelden, samen met een opzet- of afmestdatum, of door een lotnummer dat zich in het bedrijfsregister bevindt.

Transportdocumenten

De identificatiegegevens moeten worden ingevuld op de transportdocumenten die het lot konijnen vergezellen. Indien meerdere loten samen aankomen in het slachthuis, moeten de kooien worden gemerkt zodat de herkomst van de konijnen kan worden achterhaald. Het identificatienummer van het lot moet ook worden vermeld in het VKI-document onder de rubriek “partij van lagomorfen” om de link te verzekeren tussen de partij konijnen die naar het slachthuis gestuurd zijn en de kwekerij van herkomst.

Sanitel

Sanitel wordt momenteel gebruikt voor het merendeel van de diersoorten (runderen, schapen, geiten, hertachtigen, pluimvee) maar nog niet voor konijnen.

Reageer op dit artikel