nieuws

Consumptie wilde mosselen geen goed idee.

Algemeen

Consumptie wilde mosselen geen goed idee.

(Wilde) mosselen die op de kaaimuren aan de Belgische kust groeien zijn volgens het ILVO meer vervuild dan de commerciële Zeeuwse mosselen. De ‘wilde’ mosselen vertonen hogere concentraties aan PAK’s en PCB’s. De bacteriële vervuiling loopt in bepaalde gevallen hoog op.

Het gehalte aan microplastics is vergelijkbaar met dat in commerciële mosselen, hoewel er meer oranjekleurige plastics in de zelfgeplukte mosselen zitten. De mosselen op de strandhoofden voldoen wel nog aan de chemische voedingsnormen voor PAK’s en PCB’s, de voedingsnorm voor E. coli overschrijden ze. Mosselen jutten (plukken) in de Belgische havens en aan het strand is feitelijk verboden. Consumptie is volgens de ILVO onderzoekers geen goed idee.

Vergelijkend onderzoek

Het ILVO onderzocht in een vergelijkend onderzoek de kwaliteit van de Zeeuwse mosselen uit de winkelrekken (aangekocht in 3 Belgische grootwarenhuizen) met de mosselen op strandhoofden en kaaimuren langsheen heel de Belgische kust, met name op strandhoofden te Nieuwpoort, Oostende en Knokke en aan de kaaimuren van de havens van Nieuwpoort, Oostende en Zeebrugge. Telkens werden chemische en microbiële analyses uitgevoerd en werd de aanwezigheid van microplastics gekwantificeerd.

Geen verschil microplastics

In commercieel te kopen mosselen werden evenveel synthetische vezels teruggevonden als in de vers geplukte mosselen, met ruwweg 90 vezels per kg mosselen. Het aandeel van oranje vezels in het geheel is beperkt, maar, opmerkelijk, de oranje vezels zijn duidelijk meer aanwezig in mosselen van de kaaimuren van de havens. Deze oranje vezels, gebruikt in de visserij (visnetten) moeten dus meer in het havenwater zitten.

Groot verschil chemische concentraties

Polychloorbifenyls (PCB’s) en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) zijn een maat voor de chemische vervuiling afkomstig van industrie en transport.
De concentratie aan chemische stoffen – in het bijzonder PCB’s – is beduidend hoger in mosselen op de strandhoofden en kaaimuren dan in mosselen uit de grootwarenhuizen. Concentraties aan PCB’s zijn 2 tot 4 maal hoger in zelfgeplukte mosselen dan in gekochte Zeeuwse mosselen, hoewel voor geen enkel staal de PCB-voedingsnorm werd overschreden.

Opvallend cijfer in de bepaling van PAK’s: in de mosselen van de kaaimuren uit de meer industriële havens van Oostende en voornamelijk Zeebrugge heeft ILVO overschrijdingen van de voedingsnorm gemeten van respectievelijk 10 tot 600%. In de mosselen op de strandhoofden werd de voedingsnorm (opnieuw) niet overschreden.

Niet alle strandhoofden (golfbrekers) scoren gelijk: de mosselen van de Nieuwpoortse strandhoofden bevatten minder chemische stoffen én meer vleesgewicht dan de mosselen uit Oostende en Knokke. De concentratie aan PCB’s en PAK’s in de wilde mosselen blijkt dus niet alleen beïnvloed te worden door industrialisatie maar evenzeer door de stroming en golven en door de concentratie aan zand- en slibdeeltjes in het zeewater.

Overschrijding norm ziekteverwekkende microben

De aanwezige concentratie van de darmbacterie E. coli geeft aan of mosselen al dan niet zijn blootgesteld aan fecale vervuiling (mest, uitwerpselen) in het water. De meestal onschadelijke E. coli fungeert in de analyses als verklikker voor de eventuele aanwezigheid van schadelijke darmbacteriën.

In tegenstelling tot de concentratie aan chemische stoffen, overschrijdt de vervuiling door fecale bacteriën wél de voedingsnorm in rauwe mosselen op zowel strandhoofden als kaaimuren. De hoogste vervuilingsgraad werd waargenomen ter hoogte van Nieuwpoort, waar op de kaaimuur gemiddeld 7300 kolonievormende eenheden/100 g versgewicht werden teruggevonden ten opzichte van een norm van 230.

In de meeste commerciële mosselstalen werd geen E. coli aangetroffen omdat men deze mosselen intensief verwatert (spoelt in zuiver zeewater). De opgetekende concentraties aan E. coli bij de zelfgeplukte mosselen kunnen een risico inhouden voor maag- en darminfecties.

Lees ook op VMT Food online:

Nieuw Nederlands Mosselbureau promoot Zeeuwse mosselen

Reageer op dit artikel