nieuws

‘Heldere wetenschappelijke basis voor voedingsvoorlichting aan zwangere en lacterende vrouwen ontbreekt’

Algemeen

‘Heldere wetenschappelijke basis voor voedingsvoorlichting aan zwangere en lacterende vrouwen ontbreekt’

De Gezondheidsraad werkt in 2015 aan een advies over de voeding van zwangere en lacterende vrouwen. Maar eerst worden de achtergronddocumenten gemaakt die dienen voor de vernieuwing van de Richtlijnen goede voeding, die volgend jaar hun beslag moeten krijgen.

De aandachtsgebieden van de Beraadsgroep Voeding van de Gezondheidsraad staan in het werkprogramma 2015 van de raad dat traditiegetrouw op Prinsjesdag naar buiten wordt gebracht.

Aandacht voor zwangeren

De raad schrijft in het werkprogramma ‘dat het op dit moment ontbreekt aan een heldere wetenschappelijke basis voor de voedingsvoorlichting aan zwangere en lacterende vrouwen. In aanvulling op de algemene Richtlijnen goede voeding bestaat behoefte aan specifiek voor deze groep vrouwen geldende richtlijnen’.

Aandacht voor beweging

In de vorige Richtlijnen goede voeding stonden de voedingsstoffen centraal. Volgens de raad heeft de aandacht zich in de afgelopen jaren zich steeds meer gericht op het directe verband tussen voedingsmiddelen en gezondheid. ‘Omdat het in de voorlichting juist om Voedingsmiddelen gaat, zullen als voorbereiding op de Richtlijnen goede voeding 2015 niet alleen achtergronddocumenten worden opgesteld over voedingsstoffen in relatie tot gezondheid, maar ook over voedingsmiddelen en -supplementen en lichamelijke activiteit’, aldus de raad.

De achtergronddocumenten voor de nieuwe Richtlijnen goede voeding worden door de Gezondheidsraad samengesteld op verzoek van de bewindslieden van VWS en EZ: ‘Ze zijn bedoeld om de overheid steun te bieden bij het ontwikkelen van een voedingsbeleid en bij het volgen van de effecten van dat beleid. Ze vormen tevens de basis voor de voedingsvoorlichting in ons land.’

Voedingsnormen

Een vaste activiteit van de Gezondheidsraad is om periodiek na te gaan of de voedingsnormen voor energie en voedingsstoffen moeten worden aangapast. Daarbij wordt rekening gehouden met rapporten van de European Food Safety Authority (EFSA) en het Amerikaanse Institute of Medicine (IOM).

Lees verder op Voeding Nu online:

Overheid moet zich meer richten op sociale media
Mag de overheid zich bemoeien met leefstijl

Reageer op dit artikel