nieuws

Nederland wil voedseltekort terugdringen met wereldwijde alliantie

Algemeen

Nederland wil voedseltekort terugdringen met wereldwijde alliantie

De huidige voedselproductie creëert een voedseltekort van 70%. Om deze reden heeft Nederland een alliantie gevormd voor meer voedselzekerheid. Door het gebruik van klimaatslimme landbouw zouden er in het jaar 2050 gemiddeld 9 miljard mensen meer voedselzekerheid hebben.

Dinsdag 23 september 2014 lanceert Nederland een wereldwijde alliantie voor meer voedselzekerheid. Premier Rutte en staatssecretaris Dijksma van Economische zaken verrichten gezamenlijk het startschot van de alliantie, waar inmiddels 75 landen en organisaties als de Wereldbank zich hebben aangesloten.

Climate Smart Agriculture

Door de samenwerking van de overheid, wetenschap, lokale boeren en de ervaring en kennis van bedrijven is er een innovatieve duurzame productiemethode ontwikkeld: Climate Smart Agriculture (klimaatslimme landbouw). De alliantie gaat werken volgens deze klimaatbestendige methode die ook zorgt voor minder broeikasuitstoot. Deze methode is in Nederland ontwikkeld. 

Trainingsboerderijen en agrarische trainingsprogramma’s

Inmiddels zijn er wereldwijd al meerdere projecten opgezet. In Afrika en Azië is soms veel droogte. Dit heeft invloed op de landbouwoogst. De alliantie zet daar samen met experts en bedrijven trainingsboerderijen en agrarische trainingsprogramma’s op.

Met deze faciliteiten werken boeren met duurzame teeltmethoden. Door deze methoden is de landbouwteelt beter bestand tegen droogteperioden en ziekten, waardoor opbrengsten hoger worden. Lokale agrariërs leren op een slimme, klimaatbestendige manier bomen te planten en plant- en gewasziekten kennen. Daarnaast leren lokale agrariërs ook andere een wijze van opslag om voedselverspilling tegen te gaan.

Uitbreiden en intensiveren

De alliantie wil de projecten van kleine boeren, tuinders en vissers uitbreiden en intensiveren en met gerichte publiek-private samenwerkingsverbanden voedselzekerheid blijven garanderen.

Lees verder op Voeding Nu online:
‘Een warmere wereld is een hongerige wereld’, waarschuwt Oxfam
‘Bedrijven onderdeel van oplossing maatschappelijke problemen’

Reageer op dit artikel