nieuws

Onderzoek: behandeling ondervoeding betaalt zich ruimschoots terug

Algemeen

Onderzoek: behandeling ondervoeding betaalt zich ruimschoots terug

Voor elke euro die men steekt in de behandeling van een ondervoed persoon verdient de maatschappij 1,90 tot 4,20 euro terug. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Ondervoeding onderschat’ van het onderzoeksbureau Sociaal Economisch Onderzoek (SEO).

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Kinder- en Dieetvoedingsmiddelen (VNFKD). Volgens VNFKD ontbrak er een totaalstudie gericht op de Nederlandse situatie.

Ondervoeding in cijfers

Ondervoeding kwam in 2011 bij ruim 1 op de 5 ziekenhuispatiënten en bij 1 op de 6 bewoners van verzorgings- en verpleegtehuizen voor. De gemiddelde ligduur in ziekenhuizen van ondervoede patiënten is 28 procent langer dan de gemiddelde ligduur van niet-ondervoede patiënten. Naast dat ziektegerelateerde ondervoeding voor hogere zorgkosten in ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingstehuizen zorgt, leidt ondervoeding tevens tot 400 doden per jaar. In 2011 bedroegen de totale kosten van ondervoeding in Nederland 1,8 miljard euro plus de niet-gekwantificeerde zorgkosten voor thuiswonenden.

Analyse kosten en baten

In het onderzoek is een kosten-baten analyse uitgevoerd van het gebruik van medische voeding door ondervoede ouderen die in een ziekenhuis zijn opgenomen. Deze behandeling kost per patiënt 740 euro. Per patiënt in de patiëntgroepen 65-69 en 80-84 jaar levert een behandeling netto baten op van 1433 tot 3105 euro per behandeling. De behandeling van ziektegerelateerde ondervoeding kost in verpleegtehuizen gemiddeld 10597 euro per ondervoed persoon. Wanneer alle zieke en ondervoede 65-plussers medische voeding zouden gebruiken leidt dit naar schatting tot totale netto baten van 52 miljoen tot 112 miljoen euro per jaar.  

Reageer op dit artikel