nieuws

‘VWO leerlingen worden meer gestimuleerd tot gezonde keuzes’

Algemeen

‘VWO leerlingen worden meer gestimuleerd tot gezonde keuzes’

Het percentage jongeren dat op hun twaalfde ooit alcohol heeft genuttigd is gedaald van 70% naar 17%. Ouders blijken restrictiever over het gebruik van alcohol: van de middelbare scholieren zegt 12%  een glas alcohol te mogen drinken.

Een ander komt naar voren in een recent onderzoek van de Universiteit van Utrecht, het Trimbos Instituut en het Sociaal en Cultureel Planbureau. De onderzoekers vergeleken verschillende opvoedkundige aspecten in relatie tot gezondheid, welzijn en opvoeding van jongeren van 11 tot en met 16 jaar oud.

Het opleidingsniveau en leeftijd van de jongeren blijkt van invloed op de houding van de ouders. Jongeren met een lager opleidingsniveau worden meer vrijgelaten in hun keuzes.

Gezonde voeding

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat in 2013 95% van de ouders stimuleerde dat hun kinderen ontbeten, 91% stimuleerde dat hun kinderen voldoende groente en fruit aten en 86% stimuleerde dat hun kinderen voldoende bewogen. Deze cijfers wijken niet wezenlijk af van de cijfers uit 2009. Wel blijkt dat de ouders minder streng waren in het beperken van het tv-kijken. Slechts 64% van de ouders zorgt hiervoor. Een lichte daling ten opzichte van 2009, waarin nog 67% van de ouders hierop toezag.

Geen verschil is gevonden tussen de opvoeding bij jongens of meisjes. Wel is de leeftijd van invloed. Hoe ouder het kind, hoe minder de ouders zich bemoeien met het gezonde gedrag.

Lees verder op Voeding Nu online:
Studie brengt voedselbeleid europese scholen in kaart
Gezonder etende kinderen door sociaal aanpassingsgedrag

Reageer op dit artikel