nieuws

Duizend bedrijven schreven zich al in voor het trustbox platform van GS1

Algemeen

Duizend bedrijven schreven zich al in voor het trustbox platform van GS1

Deze week werd bij GS1 de duizendste inschrijving geteld voor een trustbox account bij GS1. Om dit resultaat te bereiken werden alle mogelijke middelen ingezet, zoals een grootschalige communicatiecampagne, een versterking van de helpdesk en opleidingen voor het gebruik van het platform. Bovendien werden zowat alle food leveranciers in België en Luxemburg deze zomer telefonisch gecontacteerd om hen te wijzen op het feit dat de klokt tikt om zich in orde te maken met de nieuwe EU Verordening.

Op 13 december 2014 wordt de Europese Verordening EU 1169/2011 van kracht die online retailers en webshops verplicht om de etiketinformatie van voedingswaren ook online beschikbaar te maken. Om foodleveranciers hierbij te helpen, ontwikkelde GS1 Belgilux het trustbox platform. 

Handen in elkaar geslagen

Daarnaast, en dat is uniek, hebben alle betrokken organisaties, namelijk GS1 Belgilux, COMEOS, FEVIA en BABM de handen in elkaar geslagen om het trustbox platform te steunen en te promoten. Een aanpak die cruciaal was om het project te doen slagen. Het resultaat is er: de voedingsindustrie is goed geïnformeerd en volop bezig om de naderende deadline te kunnen halen. 

Het is 5 voor 12….

Voor de producenten die nog geen stappen hebben ondernomen, is de boodschap duidelijk: om de trein niet te missen, is het nu het moment om alsnog de race tegen de klok in te zetten. De inzet is immers groot: retailers die niet op tijd in orde zijn met de gevraagde online productinformatie riskeren dat het bewuste artikel uit het online assortiment gehaald wordt wat tot gemiste omzet leidt. 

Het vervolg: een duurzame verbetering van datakwaliteit

Het trustbox initiatief van GS1 Belgilux kadert in een strategie die algemene datakwaliteit nastreeft en gebaseerd is op drie pijlers: communicatie, opleiding en audit. ‘De combinatie van deze drie pijlers zal een synergie-effect hebben en bovendien zorgen voor een duurzame verbetering van het datakwaliteitsniveau in de Belgilux markt’ aldus Jan Somers, CEO GS1 Belgilux. 

Nieuw: GS1 data checker

Communicatie speelt een belangrijke rol om het niveau van de datakwaliteit en de nood aan verbetering transparant te maken. Dit gebeurt met behulp van de ‘GS1 data checker’, die in de loop van de komende weken gelanceerd zal worden in het kader van een piloot. Hiermee wordt het kwaliteitsniveau van de data gecommuniceerd en gemonitord aan de hand van logische controles op consistentie, volledigheid en onderlinge afhankelijkheid van data. Audits,  oftewel steekproefsgewijze fysieke controles waarbij data op de verpakking met de data die al digitaal beschikbaar zijn worden vergeleken, moeten zorgen voor extra transparantie en een diepgaande kwaliteitscontrole. Opleidingen tenslotte dienen om het bewustzijn over datakwaliteit te optimaliseren. 

Reageer op dit artikel