nieuws

Landelijke adviezen over nitraat en nitraatrijke groente herzien

Algemeen

Landelijke adviezen over nitraat en nitraatrijke groente herzien

Vis en nitraatrijke groente zoals spinazie of sla tezamen eten, is dat wel gezond? Tot voor kort gaf het Voedingscentrum het advies deze combinatie te mijden, maar de nitraatadviezen zijn herzien. In een artikel in Voeding Nu leggen vertegenwoordigers van het Voedingscentrum en de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) uit hoe ze tot deze verandering zijn gekomen.

Het Voedingscentrum heeft zijn adviezen over de inname van nitraatrijke groente herzien. Nitraat is lang vooral als een giftige stof beschouwd. Op basis van een advies van bureau Risicobeoordeling & onderzoeksprogrammering van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, komen de volgende voorzorgsadviezen van het Voedingscentrum te vervallen: 1. Eet niet vaker dan twee keer per week nitraatrijke groente en 2. Combineer nitraatrijke groente liever niet met vis.

Een advies ongewijzigd

Eén advies blijft bestaan: gebruik geen water uit privébronnen voor het bereiden van flesvoeding. Ook wordt sporters aangeraden om terughoudend te zijn met de consumptie van nitraatrijke supplementen en rode bietensap of concentraten daarvan, waarvan gedacht wordt dat ze de prestatie verbeteren.

Reden voor verandering

Het Voedingscentrum baseert zijn keuze voor een ander advies ten dele op een beoordeling van de gezondheidsrisico’s en voordelen van nitraatrijke groente door de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA). Volgens EFSA is het onwaarschijnlijk dat de blootstelling aan nitraat via groenten zal leiden tot gezondheidsrisico’s. EFSA geeft aan dat het stimuleren van de consumptie van groenten belangrijker is dan de risicocommunicatie rond nitraat. Wel geeft EFSA enkele voorbehouden aan in haar overwegingen: die gelden bijvoorbeeld bij (zeer) ongunstige teeltomstandigheden en voor mensen die veel rucola eten.

Nitraatrijke groente en vis

Het advies om niet vaker dan twee keer per week nitraatrijke groente te eten vervalt per oktober. Ook het voorzorgsadvies van het Voedingscentrum om liever geen nitraatrijke groente te combineren met vis, vervalt. Er werd gedacht dat de omzetting van nitraat in groente in combinatie met de eiwitten in vis zou kunnen leiden tot kankerverwekkende nitrosamines. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft onder andere op basis van de resultaten van het maag-darmmodel van TNO een risicoanalyse uitgevoerd en geconcludeerd dat de lange- en korte termijnrisico’s van in het lichaam gevormde nitrosamines voor de Nederlandse bevolking een verwaarloosbaar risico opleveren.

 

Onderbouwing in Voeding Nu

In een artikel in de oktoberuitgave van Voeding Nu, dat volgende week verschijnt, geven vertegenwoordigers het Voedingscentrum en de NVWA tekst en uitleg over de herziene nitraatadviezen. Omdat de redactie van Voeding Nu het belangrijk vindt dat iedereen kennis kan nemen van de totstandkoming van de herziening van de nitraatadviezen, stelt de uitgeverij het artikel gratis beschikbaar aan trouwe bezoekers van de Voeding Nu site.

 

 

In het oktobernummer van Voeding Nu is er verder uitgebreid aandacht voor:

 

De discussie in de voedingssector over het grote aanbod aan voedingsinformatie; hoe kun je door de bomen het bos nog zien?

Overgewicht als maatschappelijk probleem.

En eten we nog wel voldoende basisvoedingsmiddelen, zoals zuivel, groente, fruit en brood?

 

Lees verder op Voeding Nu online:
Koolzaadolie tosti en glutenvrij brood strijden om  Jaarprijs, stem mee!

Reageer op dit artikel