nieuws

Vion zet resultaten vleeskeuring online

Algemeen

Vion zet resultaten vleeskeuring online

Vleesproducent Vion maakt vanaf vandaag de resultaten openbaar van de vleeskeuring die de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit bij het bedrijf uitvoert. ‘Consumenten moeten kunnen vertrouwen op de veiligheid van vlees’, zegt Vion.

Het besluit om keuringsresultaten met het publiek te delen vloeit voort uit de wens van het bedrijf om het vertrouwen van de consument in vleesproducten te verbeteren. Door enkele schandalen in de afgelopen tijd, is de kwaliteit van vlees in een negatief daglicht gekomen.  

Keuringen openbaar

Vanaf vandaag rapporteert Vion in Nederland over de kwaliteit van haar werkzaamheden op het gebied van voedselveiligheid, productintegriteit en dierenwelzijn. De publicatie van de kwaliteitsrapportage op de website van Vion geeft een beeld over de hoeveelheid en kwaliteit van het door  Vion verwerkte vlees over de afgelopen maanden, de resultaten van de overheidskeuringen en reguliere audits en de omstandigheden waarin de verwerking van vlees plaatsvindt.

Vertrouwen winnen

De vleesverwerkende keten waar Vion onderdeel van uitmaakt levert dagelijks voedsel voor miljoenen consumenten. ‘Consumenten moeten kunnen vertrouwen op de veiligheid van vlees’, zegt Michiel Herkemij, CEO van Vion Food. ‘Wij realiseren ons hoe belangrijk onze rol daarin is. Daarom zet Vion vanaf vandaag bij wijze van spreken de deuren van de slachterijen open, zodat iedereen met eigen ogen kan zien hoe zorgvuldig wij werken en dat we niets te verbergen hebben. Ik kan niet garanderen dat in het productieproces geen incidenten plaatsvinden. Maar ik kan wel verzekeren dat we die altijd zelf bekend zullen maken met daaraan gekoppeld de maatregelen die we genomen hebben om herhaling te voorkomen. We staan  voor veilig en eerlijk vlees. Indien we vaststellen dat incidenten zijn terug te voeren op ongewenst gedrag van individuen, wordt opgetreden. Het goede werk van vele anderen mag niet worden gefrustreerd door ongewenst gedrag van individuen.’

Taskforce

De publicatie van de keurings- en auditresultaten door Vion past in de initiatieven zoals vastgelegd in de Taskforce Voedselvertrouwen van minister Schippers (VWS) en
staatssecretaris Dijksma (EZ). Andere deelnemers in de Taskforce zijn onder andere de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI), de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit
(NVWA), het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) en Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO). De Taskforce streeft naar een verdere kwaliteitsverbetering in de sector en
daarmee naar een groter vertrouwen in de kwaliteit van het voedsel bij de consument.

Sectorbreed

De vandaag gepresenteerde gegevens zijn onder andere gebaseerd op keuring en toezicht door de NVWA. Andere audit rapporten van bijvoorbeeld Lloyds en Skal, zullen op termijn
integraal door Vion worden gepubliceerd zodra met alle partijen overeenstemming is bereikt over de wijze waarop.

Kerngegevens eerste rapportage

De belangrijkste kerngegevens van de kwaliteitsrapportage die Vion vandaag bekendmaakt op de website betreffen het aantal varkensslachtingen in de Nederlandse vestigingen van Vion,
de daarmee samenhangende keuringsgegevens en de audits die zijn uitgevoerd door de NVWA. Soortgelijke gegevens betreffende de rundvleesverwerking volgen later. Daarbij publiceert
Vion voortaan de auditrapporten van de NVWA integraal op de website, te beginnen met alle rapporten van 2014. Tenslotte gaat Vion zo maandelijks aanvullende informatie publiceren op de
website die betrekking heeft op vaststellingen van incidenten gedurende het proces. Het gaat hier om incidenten tijdens het transport, gedurende het verwerkingsproces en om ongewenst
gedrag op de werkvloer.    

Lees verder op Voeding Nu online:
Belang van herkomst vlees belangrijker
Romeinse gladiatoren waren vegetariërs

Reageer op dit artikel