nieuws

Voeding tijdens operatie heeft mogelijk gunstig effect

Algemeen

Voeding tijdens operatie heeft mogelijk gunstig effect

Bij patiënten die voeding krijgen vóór, tijdens en na de operatie stijgen de concentraties van aminozuren in het bloed. ‘Het lichaam kan deze aminozuren gebruiken voor de aanmaak van spieren en als brandstof’, verduidelijkt Marlieke Visser, promovenda bij het VUmc en AMC.

Visser onderzocht hoe ondervoede patiënten beter herkend kunnen worden en of het toedienen van voeding tijdens de operatie gunstige effecten heeft voor de patiënt. Patiënten die geopereerd moeten worden zijn vaak ondervoed, waardoor ze een groter risico lopen op complicaties.

 

Ondervoeding

Door het in kaart brengen van onder andere gewichtsverlies, verminderde eetlust, mate van activiteit en lichaamssamenstelling (spiermassa, vetmassa) kon Visser bij deze patiënten ondervoeding vaststellen. 

 

Operatie

Tijdens de operatie kregen patiënten de voeding – voornamelijk eiwitten en glucose – toegediend via een sonde of een infuus. Bij patiënten die extra voeding kregen, stegen de concentraties van aminozuren in het bloed – in tegenstelling tot de patiënten die geen extra voeding kregen. 

 

Pilot

Visser: ‘Dit is pas de eerste studie waarin voeding tijdens de operatie werd gegeven. Dit onderzoek moet herhaald worden bij grotere groepen patiënten om een harde uitspraak te kunnen doen dat voeding geven tijdens de operatie het herstel bespoedigt.’ 

 

Promotie

Visser promoveerde op 14 oktober bij het VUmc met haar proefschrift ‘Undernutrition and perioperative nutrition in cardiac surgery’.

 

Lees verder op Voeding Nu online
‘Aanpak van ondervoeding vraagt om reallocatie van budgetten’
Onderzoek: behandeling ondervoeding betaalt zich ruimschoots terug

Reageer op dit artikel