nieuws

WRR: Rem zetten op ongezonde producten

Algemeen

WRR: Rem zetten op ongezonde producten

Er zijn verdergaande stappen nodig dan gepresenteerd in het ‘Akkoord verbetering productsamenstelling zout, vet en suiker’ om tot een gezonder productaanbod te komen. Er moeten – ‘met een stevige stok achter de deur’ – convenanten worden afgesloten.

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) doet deze aanbeveling in het rapport ‘Naar een voedselbeleid’. Het advies aan de overheid is om een voedselstrategie te ontwikkelen om zo antwoorden te vinden op de moeilijke opgaven die er liggen op het terrein van ecologische houdbaarheid, volksgezondheid en de robuustheid van de voedselvoorziening.

 

‘Iets minder vrijwillig’

De WRR stelt dat het aanpassen van het voedselaanbod nodig is, als onderdeel van een brede aanpak van de hedendaagse aan ongezonde voeding gerelateerde gezondheidsproblemen. Volgens de raad zet het ‘Akkoord verbetering productsamenstelling zout, vet en suiker’ geen rem op het daarnaast aanbieden van ongezonde producten.

 

Adviserend raadslid prof. dr. ir. G.H. de Vries sprak in zijn toelichting over ‘iets minder vrijwillig’ afspraken maken. Bovendien, zo stelt het rapport, kunnen de overheid en publieke instellingen ook zelf hun inkoopmacht inzetten voor een gezonder aanbod.

 

Ook als het gaat om een ecologisch verantwoorder voedselproductie ziet de raad een overheid die initiatieven ondersteunt en stimuleert en eventueel beperkingen wegneemt.

 

Voorwaarden creëren voor samenwerking

Zowel voor gezonder als duurzamer voedsel acht de WRR samenwerking nodig. Het is een overheidstaak om samenwerking te bevorderen. De Vries noemde als mogelijkheid een vereveningsfonds naar model van het fonds dat voor het stimuleren van loodvrije benzine in de vorige eeuw in het leven werd geroepen.

 

Nu zouden ongezonde of niet duurzaam geproduceerde voedingsmiddelen een opslag krijgen die wordt gebruikt om de prijs van gezonde of duurzame producten te verlagen. Een (overheids)budgetneutraal instrument.

 

Belemmeringen wegnemen

Verder moet de overheid oog hebben voor (wettelijke) belemmeringen die het bedrijfsleven hinderen om de voedselvoorziening gezonder en duurzamer te maken. Zelfs de Mededingingswet zou in bepaalde gevallen moeten wijken als die de samenwerking tussen bedrijven op deze gebieden in de weg staat.

 

Transparantie

Voor zover bepaalde informatie nodig is voor bedrijven om initiatieven te nemen, moet de overheid transparantie eisen. Een voorbeeld is transparantie over afvalstromen van bedrijven.

 

Duidelijkheid brengen in productinformatie

Een ‘ordenende taak’ is er voor de overheid als het gaat om duidelijkheid te scheppen in het woud van keurmerken, logo’s, herkomstvermelding en andere productinformatie, die de WRR als ‘erg ondoorzichtig’ en ‘niet altijd helder’ betitelt. Ook daarvoor wordt geopperd om convenanten te sluiten.

 

Twee aparte stoplichtsystemen

Heel concreet wordt in het rapport al genoemd het invoeren van twee aparte stoplichtsystemen voor duurzaamheid en gezondheid. Voor verdergaande informatie kunnen barcodes worden ingezet, aldus het advies.

 

Een ‘stevigere’ rol in volksgezondheidskwesties op het gebied van voedsel ziet de WRR weggelegd voor het ministerie van VWS.

Reageer op dit artikel