nieuws

Flanders’ FOOD lanceert nieuwe projecttypes

Algemeen

Flanders’ FOOD lanceert nieuwe projecttypes

Naast de collectieve projecten die begin 2015 bekend gemaakt worden, biedt Flanders’ FOOD extra projecttypes aan, zijnde het Coöperatief Project, CoöperatiefPlus Project en ICON.

Voor dit type projecten biedt Flanders’ FOOD ondersteuning bij de coördinatie en het samenstellen van consortia, bijvoorbeeld wanneer gezocht wordt naar bepaalde expertise bij kennisinstellingen of naar complementaire bedrijven. Consortia kunnen bijvoorbeeld gevormd worden samen met bedrijven uit de waardeketen (landbouwbedrijf, ingrediëntenleverancier, machinebouwer, voedingsproducent, softwareleverancier, klant, distributeur, …). 

Verschil met ‘klassieke’ collectieve projecten?

Waarin verschillen coöperatieve projecten van de ‘klassieke’ collectieve FF-projecten?

 • Onderzoek met een beperkter aantal bedrijven
  • Bedrijven bepalen zelf de samenstelling van de groep
  • Geen verplichting om andere bedrijven toe te laten tot de groep
  • Van strategisch belang voor de bedrijven met impact op lange termijn
 • Confidentialiteit
  • Project wordt niet bekend gemaakt in de oproep
  • Geen verspreiding van projectresultaten na afloop van project
 • Subsidies
  • Bedrijven ontvangen alle subsidies, ook voor het uitvoeren van onderzoek
  • Subsidiepercentage voor onderzoek door bedrijven tussen 25% en 80%
   • afhankelijk van bedrijfsgrootte (ko /mo/ go)
   • afhankelijk van inhoud (Ontwikkeling/Onderzoek)

Coöperatief Project

 • Substantiële samenwerking tussen ondernemingen, al dan niet met kenniscentra
 • Bedrijfsluik met 3 of meer onafhankelijke ondernemingen
 • Subsidiepercentage (IWT O&O besluit)
  • Onderzoek: tussen 50-80%
  • Ontwikkeling: tussen 25-55%

CoöperatiefPLUS (CPLUS) Project

 • Substantiële samenwerking tussen ondernemingen PLUS kenniscentra
 • Bedrijfsluik met 3 of meer onafhankelijke ondernemingen waarvan minstens 1 kmo
 • Subsidiepercentage
  • Onderzoek: tussen 65-80%
  • Ontwikkeling: tussen 40-60% 

ICON Project

 • Evenwichtige samenwerking tussen ondernemingen en universitaire consortia
  • Strategisch basisonderzoek (SBO)
  • + bedrijvenproject (Coöperatief Project)
 • De subsidie is een combinatie van:
  • Steun aan onderzoeksorganisaties aan 100% (IWT SBO-besluit)
  • Bedrijfssteun (IWT O&O-besluit)

Indienen projecten

Bedrijven kunnen vanaf deze maand projectonderwerpen voor coöperatieve projecten indienen bij Flanders’ FOOD. Onderwerpen worden confidentieel behandeld en worden niet bekend gemaakt in de oproep.

Reageer op dit artikel