nieuws

Overgewicht vaker geassocieerd met kanker bij vrouwen dan bij mannen

Algemeen

Overgewicht vaker geassocieerd met kanker bij vrouwen dan bij mannen

Overgewicht bij vrouwen is vaker geassocieerd met kanker dan overgewicht bij mannen. Ook bleek overgewicht in het westen vaker geassocieerd te zijn met kanker dan overgewicht bij mensen in ontwikkelingslanden.

Deze associaties zijn gevonden in een onderzoek door the International Agency for Research on Cancer (IARC) waarbij gebruik gemaakt is van de sterftecijfers en de hoeveelheid nieuw ontdekte kankergevallen in 2012 in 184 landen. De resultaten zijn gepubliceerd in de The Lancet Oncology.

 

Wereldwijd

Overgewicht wordt geassocieerd met 3,6 procent van de kankergevallen wereldwijd. Dit komt overeen met 481 duizend nieuwe gevallen per jaar

 

Geslacht

Bij vrouwen blijkt het overgewicht geassocieerd te zijn met 5,4 procent van de kankergevallen. In deze groep zijn de meest voorkomende kankers endometrium- en postmenopauzale borstkanker. Bij mannen is de associatie lager. Hier vonden de onderzoekers een associatie van 2 procent. De meest voorkomende kankers bij deze mannen is colon- en nierkanker.

 

Ontwikkelingslanden

Ook vonden de onderzoekers verschillen tussen de westerse landen en ontwikkelingslanden. In het westen zijn de associaties 8 procent bij vrouwen en 3 procent bij mannen. In de ontwikkelingslanden 1,5 procent bij vrouwen en 0,3 procent bij mannen.

 

Levensverwachting

Dr. Gil Ross van de American Council on Science and Health (ACSH) zegt over de verschillen tussen het westen en de ontwikkelingslanden: ‘De lagere cijfers in de ontwikkelingslanden komt waarschijnlijk door de lagere levensverwachting in deze landen. Kanker komt vaker voor bij oudere mensen.’

 

Lees verder op Voeding Nu online
‘Lichaamslengte, en overgewicht sterker in verband gebracht met prostaatkanker’

WCRF: ‘Mogelijk hogere overlevingskans bij borstkanker door gezonde leefstijl’

Reageer op dit artikel