nieuws

Meer onderzoek nodig naar sociaaleconomische gezondheidsverschillen

Algemeen

Meer onderzoek nodig naar sociaaleconomische gezondheidsverschillen

Hoogleraar Sociale Epidemiologie, Hans Bosma, is van mening dat er een betere verklaring moet komen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Volgens Bosma zijn de huidige interventies gebaseerd op onvolledige informatie.

‘In Nederland geldt nog altijd dat mensen met lagere opleidingen en lagere inkomens zeven jaar korter leven dan mensen met een hoog opleidingsniveau. Dat kortere leven wordt ook nog eens vijftien jaar langer doorgebracht met beperkingen, en er lijkt te weinig met deze kennis gedaan te worden’, zegt Bosma

 

Individuele factoren

De hoogleraar vindt dat individuele factoren, zoals intelligentie- en persoonlijkheidsverschillen (downstream factoren) nog onvoldoende onderzocht zijn in relatie tot sociaaleconomische gezondheidsverschillen. ‘Afhankelijk van deze factoren ontwikkelen mensen zich verschillend, krijgen ze later een goed of laag inkomen en blijven ze lang of minder lang gezond.’

 

Interventies

Als dergelijke persoonlijke factoren een belangrijke rol spelen in de (latere) levensloop van mensen, wat betekent dit dan voor interventies? Zijn sociaaleconomische verschillen dan wel zo makkelijk veranderbaar?

 

Omgevingsfactoren

Bosma wijst ook op het belang van verschillen in omgevingsfactoren (upstream factoren), om verantwoordelijkheid voor (on)gezondheid ook buiten het individu te leggen. Bosma doelt daarbij niet alleen op zaken als woon- en werkomgevingen, maar ook op de andere factoren, zoals de toenemende inkomensongelijkheid en de negatieve beeldvorming over mensen onderaan de sociale ladder.

 

Zelfredzaamheid

‘We leven in een tijd waarin een groter beroep wordt gedaan op mensen zelf en hun netwerken. De aanstaande veranderingen in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Wet Langdurige zorg vragen om zelfredzaamheid, mantelzorg en (grotere) eigen bijdragen. Niet iedereen kan daaraan voldoen; gezondheidsverschillen nemen daardoor alleen maar verder toe’, aldus Bosma. 

Oratie

Op 19 december aanvaardt Hans Bosma formeel zijn leerstoel aan de Universiteit van Maastricht met het uitspreken van zijn oratie getiteld ‘Sociale epidemiologie: schipperen tussen upstream en downstream’.

 

Lees verder op Voeding Nu online

‘Meer aandacht gevraagd voor voeding en gezondheid van Europese beleidsmakers’

‘Gezonde omgeving, zorgt voor gezondere kinderen’

Reageer op dit artikel