nieuws

Veerkracht en zelfredzaamheid in nieuwe definitie van gezondheid

Algemeen

Veerkracht en zelfredzaamheid in nieuwe definitie van gezondheid

‘Gezondheid als het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven’, zo zou volgens onderzoeker Machteld Huber de nieuwe definitie of het nieuwe concept van gezondheid moeten luiden.

Machteld Huber ontwikkelde samen met de Gezondheidsraad en ZonMw het nieuwe, dynamisch concept over gezondheid. De definitie die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hanteert voor gezondheid is volgens Huber verouderd, daarbij gaat het om gezondheid als toestand van ‘compleet welbevinden’. Huber: ‘Volgens die opvatting zou praktisch iedereen een patiënt zijn die doorlopend behandeling nodig heeft.’

 

Patiënten

’Doordat de nadruk ligt op veerkracht en eigen regie, voelen patiënten zich in hun kracht aangesproken en niet uitsluitend benaderd als zieke. Voor deze groep zijn sociale participatie en zingeving minstens zo belangrijk als aandacht voor hun fysieke klachten. Het is belangrijk dat een arts dat ook ziet,’ stelt Huber.

 

Dimensies

In de afgelopen twee jaar toetste Huber het concept bij patiënten, behandelaren en beleidsmakers. Hiervoor introduceerde ze zes dimensies waaraan je gezondheid kunt aflezen: lichamelijke functies, mentale functies en beleving, de spirituele/existentiële dimensie, kwaliteit van leven, sociaal-maatschappelijke participatie en dagelijks functioneren. Beleidsmakers, onderzoekers en artsen hadden een ‘smalle’, biomedische interpretatie (waarbij vooral belang werd toegekend aan zaken als lichamelijke functies), terwijl patiënten alle zes dimensies bijna even belangrijk vonden.

 

Proefschrift

Op 17 december verdedigt Huber haar proefschrift ‘Towards a new, dynamic concept of Health. Its operationalisation and use in public health and healthcare, and in evaluating health effects of food’ aan de Universiteit Maastricht.

Lees verder op Voeding Nu online
Nieuwe website met alle informatie over gezondheid en zorg
‘Meer aandacht gevraagd voor voeding en gezondheid van Europese beleidsmakers’

Reageer op dit artikel