nieuws

Concept Richtlijnen goede voeding 2015 ter inzage

Algemeen

Concept Richtlijnen goede voeding 2015 ter inzage

De Gezondheidsraad brengt dit jaar de Richtlijnen goede voeding 2015 uit. Van 13 januari  tot 10 februari  biedt de raad gelegenheid om commentaar  te leveren op concepten van de eerste acht achtergronddocumenten.

In deze achtergronddocumenten vat de Commissie Richtlijnen goede voeding 2015 van de Gezondheidsraad de stand van de wetenschap samen over het verband tussen voedingsstoffen, voedingsmiddelen en voedingspatronen en het risico op veelvoorkomende chronische ziekten.

 

Commentaar

Het commentaar wordt door de commissie gebruikt bij het vaststellen van de definitieve versies van de achtergronddocumenten als de indiener van het commentaar dezelfde werkwijze als de Gezondheidsraad hanteert. Deze werkwijze is te vinden in Werkwijze van de Commissie Richtlijnen Goede voeding 2015. Hierin staan onder andere de eisen aan het soort onderzoek en de gekozen uitkomstmaten.

 

Preventie

De Richtlijnen goede voeding hebben als doel de preventie van chronische ziekten in de algemene Nederlandse bevolking. Ook wordt in de richtlijnen het voedingspatroon en het niveau van lichaamsbeweging beschreven waarmee in Nederland gezondheidswinst geboekt kan worden.

 

Internationale wetenschappelijke literatuur

Bij het opstellen van de richtlijnen wordt gebruik gemaakt van internationale wetenschappelijke literatuur. Toch zijn de Richtlijnen goede voeding gericht op de Nederlandse situatie. De belangrijkste reden voor verschillen in richtlijnen tussen westerse landen zijn de verschillen in voedingspatronen en het vóórkomen van chronische ziekten en risicofactoren van deze ziekten.

 

Uitzonderingen

De twee groepen waarop de richtlijnen goede voeding zich niet richt zijn patiënten met aangepaste voeding en kinderen tot 2 jaar.

 

Downloaden

Commissie heeft inmiddels acht achtergronddocumenten op de website ter inzage geplaatst: aardappelen, granen en graanproducten, koffie, thee, vetten en oliën, vitaminen- en mineralensupplementen, voedingsvezel en water.

 

Lees verder op Voeding Nu online

‘Heldere wetenschappelijke basis voor voedingsvoorlichting aan zwangere en lacterende vrouwen ontbreekt’

Verhoogde consumptie van groenten en fruit verlaagt sterftekans

Reageer op dit artikel