nieuws

‘Brood bevat minder zout dan in 2011’

Algemeen

‘Brood bevat minder zout dan in 2011’

Uit onderzoek van het RIVM is gebleken dat een aantal voedingsmiddelen minder zout bevatten dan in 2011. Zo is het zoutgehalte in brood nu 21 procent lager dan in 2011.

Het RIVM heeft gekeken hoeveel zout, suiker en verzadigd vet er in verschillende voedingsmiddelen zit en volgt hoe dit zich door de jaren heen ontwikkelt. Aanleiding hiervoor is het ‘Akkoord verbetering Productsamenstelling’, dat de minister van Volksgezondheid en de brancheorganisaties van de voedingsmiddelenindustrie, retail, horeca en catering begin 2014 getekend hebben.

In het Akkoord is afgesproken de gehalten aan zout, verzadigd vet en energie (suiker en vet) in voedingsmiddelen stapsgewijs te verlagen. Nieuwe gegevens over de samenstelling van voedingsmiddelen worden vergeleken met gegevens uit 2011 en 2013 als extra tussenmeting.

Herkomst van gegevens

Voor dit onderzoek worden diverse gegevens gebruikt over de samenstelling van producten: gegevens die fabrikanten en de desbetreffende sectoren aanleverden, en onafhankelijke analyses door de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (zout en verzadigd vet). Deze gegevens zijn gecombineerd en vervolgens vergeleken met gegevens uit de publicaties van het Nederlandse Voedingsstoffenbestand (NEVO 2011 en 2013).

Brood

Omdat brood een grote bijdrage levert aan de inname van zout, draagt de daling van het zoutgehalte met 21 procent in deze productcategorie er in belangrijke mate aan bij dat mensen dagelijks minder zout binnenkrijgen, aldus het RIVM.

Zoutgehalte diverse voedingsmiddelen

In kaas is het zoutgehalte met circa 11 procent afgenomen ten opzichte van het gehalte in 2011. Het zoutgehalte verschilt echter per soort kaas. In vleeswaren bedoeld als broodbeleg is het zoutgehalte vergelijkbaar met dat van 2011 en 2013. De vleeswarensector heeft volgens afspraak tot in 2015 de tijd het gehalte aan zout (en verzadigd vet) te verlagen.

Voor bewerkte groente en peulvruchten, zoals doperwten of bonen in blik of glas, is het natriumgehalte respectievelijk 28 procent en 54 procent lager dan in NEVO 2011 en in NEVO 2013.

Verzadigd vet

Voor verzadigd vet zijn geen significante verschillen in productsamenstelling geconstateerd ten opzichte van 2011.

Suiker

Naast zout en verzadigd vet gaat het RIVM de komende jaren ook monitoren monitoren hoe de suikergehalten in voedingsmiddelen zich ontwikkelen. Het suikergehalte van productgroepen die meer dan drie procent bijdragen aan de dagelijkse inname van suikers in Nederland is bepaald. Het gaat hierbij om productgroepen als zuivelproducten, (fris)dranken, banket en zoetwaren, broodbeleg, brood- en graanproducten en bewerkte groenten en fruit.

Reactie

Dr. Ineke van Dis, beleidsmedewerker van de Hartstichting,  is niet helemaal tevreden over de uitkomsten zoals vermeld in het RIVM rapport.  

“ De dalingen van zoutgehaltes  in brood, kaas en groenteconserven zijn al eerder  gemeten  door de NVWA over het jaar 2013 en zetten nu door. Op andere fronten, echter, is er weinig beweging, zoals in de vleeswaren-, soepen- en sauzensectoren. Hun plannen ingediend ten behoeve van het Akkoord verbetering Productsamenstelling werden door de wetenschappelijke commissie matig ambitieus genoemd. De verbeteringen zouden sneller kunnen, ook op het gebied van suiker en verzadigd vet. Misschien is het dan toch nodig dat er wetgeving komt. Dat is gebeurd bij brood en dat heeft geholpen.  Het zoutgehalte in brood is daardoor met 21% gedaald. Dat heeft een grote impact op de gezondheid.’’

 

Meer weten over wat er brood zit? Kom naar de bijeenkomst Granen daar zit wat in!

Lees verder op Voeding Nu online:
Zout in vleesvervangers en vet in zoutjes varieert sterk
Minder zout went ook bij individuele producten

Reageer op dit artikel