nieuws

‘Consumenten-eHealth beïnvloedt zorg, maatregelen zijn nodig’

Algemeen

‘Consumenten-eHealth beïnvloedt zorg, maatregelen zijn nodig’

De opkomst van consumenten-eHealth is een feit volgens de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg (RVZ). Maar wat is de kwaliteit van deze toepassingen? Wat betekenen ze voor de privacy van mensen? Volgens de Raad is de reguliere zorg onvoldoende voorbereid op de komende ontwikkelen.

Daarom doet de RVM aanbevelingen om de mogelijkheden te benutten en risico’s te beperken. Recent presenteerde Pauline Meurs, voorzitter RVZ, het advies Consumenten-eHealth aan minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 

Advies

De RVZ geeft met dit advies minister Schippers inzicht in de opkomst van consumenten-eHealth en wat dit kan gaan betekenen voor de huidige reguliere zorg. RVZ: ‘Maatregelen zijn nodig om consumenten-eHealth veilig en bruikbaar te laten zijn voor mensen en maatschappij.’

 

Consumenten-eHealth

Burgers kunnen volgens de Raad consumenten-eHealth  gebruiken om hun gezondheid te ondersteunen of te verbeteren, zonder tussenkomst van hun zorgverleners. Bijvoorbeeld apps voor smartphones. Het wordt gebruikt om fit te blijven en steeds vaker om ziekte te voorkomen, om ziekte vast te stellen of om zichzelf te behandelen.

 

Invloed

De Raad voor de Volksgezondheid & Zorg verwacht dat door eHealth nieuwe, meer commerciële en internationaal georiënteerde partijen de markt zullen betreden. Dat betekent een extra impuls om privacybescherming, uitwisselbaarheid van gegevens en kwetsbare groepen scherp in het vizier te houden. Ook zal de consument meer regie kunnen nemen over de zorg voor eigen gezondheid, waardoor de relatie arts- patiënt zal veranderen. De RZV verwacht dat zorgverleners zich meer zullen gaan toeleggen op complexe diagnostiek, gezamenlijke besluitvorming en zorg voor kwetsbare mensen. Verder zal consumenten-eHealth zich vervlechten met bestaande zorg; op onderdelen kan consumenten-eHealth reguliere zorg vervangen. Hierdoor zal zorg tijd- en plaatsonafhankelijker worden.

 

Kernproblemen

De RZV signaleert een aantal kernproblemen bij een vervlechting van consumenten-eHealth en reguliere zorg. De belangrijkste volgens de Raad zijn: gebruik en uitwisseling van gegevens (de randvoorwaarden voor gegevensverwerking zijn momenteel nog onvoldoende ingesteld), kwetsbare groepen (niet iedereen heeft voldoende digitale vaardigheden), en kwaliteit van toepassing (op dit moment ontbreken voldoende geschikte onderzoeksmethoden om het klinisch nut aan te tonen). De Raad vindt het een rol van de overheid om te zorgen voor betrouwbare authenticatie.

 

Lees verder op Voeding Nu online:

Boodschapp helpt bij de gezondere keuze

Reageer op dit artikel