nieuws

Alliantie blij met uitnodiging gesprek staatssecretaris over kindermarketing

Algemeen

Alliantie blij met uitnodiging gesprek staatssecretaris over kindermarketing

De Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding gaat graag in op de uitnodiging van staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om over de Reclamecode voor Voedingsmiddelen (RVV) te praten.

In de RVV regelt de voedingsindustrie zelf hoe ze omgaat met de reclame gericht op kinderen. De Alliantie heeft onvrede met de effectiviteit van deze zelfregulering. Kinderen zouden nog steeds in hoge mate worden blootgesteld aan reclame voor ongezonde voeding. Hiermee zou geen recht worden gedaan aan de universele rechten van het kind om op te groeien in een gezonde omgeving.  

 

RVV te veel mazen

De Alliantie vindt dat de RVV (opgesteld door de voedingsindustrie) zoveel mazen bevat, dat fabrikanten nog veel ruimte hebben om kinderen makkelijk te kunnen blijven verleiden tot ongezond voedingsgedrag. De Alliantie concludeert dan ook dat de voedingsindustrie redeneert vanuit winstoogmerk en niet vanuit het belang van het kind.

 

Onafhankelijk monitoren

De Alliantie roept staatssecretaris Van Rijn op om de jaarlijkse monitoring rondom de naleving van de RVV volledig door een onafhankelijke partij uit te laten voeren. Van Rijn schrijft in zijn brief de monitoring op zich te zullen nemen van sociale media, internet en de convergentie van mediavormen. Volgens de Alliantie zou het goed zijn wanneer Van Rijn ook de monitoring op zich neemt van de mediavormen die nu nog door de voedingsindustrie worden onderzocht (zoals televisie en bedrijvenwebsites). Ze vinden monitoring door de voedingsindustrie zelf niet wenselijk.

 

Lees verder op Voeding Nu online:

Foodwatch start emailactie tegen kindermarketing

Reageer op dit artikel