nieuws

Carcinogene stoffen tijdens zwangerschap mogelijk oorzaak kinderkanker

Algemeen

Carcinogene stoffen tijdens zwangerschap mogelijk oorzaak kinderkanker

Europese onderzoekers vonden een verband tussen kinderkanker en carcinogene stoffen in de voeding van de moeder tijdens de zwangerschap. Er is echter beperkt onderzoek gedaan, waardoor verder onderzoek noodzakelijk is.

Onderzoekers van de Universiteit van Maastricht en 25 Europese partneruniversiteiten hebben onderzoek gedaan naar de mate waarin de placenta bescherming biedt tegen kankerverwekkende stoffen. De wetenschappers onderzochten of blootstelling aan carcinogene stoffen in de baarmoeder het risico op kinderkanker verhoogt.

Kinderkanker

Kinderkanker is een van de meest voorkomende doodsoorzaken bij jonge kinderen. Gelukkig is de ziekte zeldzaam met wereldwijd naar schatting 175.000 nieuwe gevallen per jaar.

In Nederland krijgen ongeveer 500 kinderen per jaar kanker en zijn er 800 kinderen per jaar onder actieve behandeling. Er bestaan meer dan 20 verschillende vormen van kinderkanker waarvan leukemie het meeste voorkomt.

Carcinogene stoffen

Om te onderzoeken of de voeding van de moeder tijdens de zwangerschap effect heeft op de kans op kanker bij haar kind zijn van 1151 pasgeborenen navelstrengbloedmonsters onderzocht. Onderzoekers keken naar de aanwezigheid van kankerverwekkende stoffen zoals dioxinen, dioxineachtige PCB’s, acrylamide, PAK’s (Polycyclische aromatische koolwaterstoffen) en nitrosamines in de navelstreng.  Ook onderzochten ze of deze stoffen de placenta kunnen passeren.

Geen bescherming

Uit onderzoek bleek dat de placenta geen bescherming biedt tegen deze schadelijke stoffen. De schadelijke stoffen waren namelijk terug te vinden in het navelstrengbloed van de foetus.

Jongens en meisjes

Of de blootstelling aan carcinogene stoffen in de baarmoeder daadwerkelijk kanker veroorzaakt bij kinderen, is nog niet duidelijk. Onderzoekers vonden een hogere gevoeligheid voor de kankerverwekkende stoffen bij jongens dan bij meisjes. Dit zou een verklaring kunnen zijn voor het vaker voorkomen van leukemie bij jongens. Om een duidelijk verband aan te kunnen tonen moet er meer onderzoek gedaan worden en moeten meerdere carcinogene stoffen onderzocht worden.

Lees verder op Voeding Nu online:
Gezond zwanger: kind minder lichaamsvet en verlaagde kans diabetes
Minder kans op kanker door consumeren groente en fruit

Reageer op dit artikel