nieuws

Slechte controle bloedglucose vijftig procent meer kans op dementie

Algemeen

Slechte controle bloedglucose vijftig procent meer kans op dementie

Mensen met diabetes type 2 hebben meer kans om opgenomen te worden voor dementie als zij hun bloedglucose niveau niet goed onder controle hebben, zo blijkt uit recent Zweeds onderzoek.

Dr. Aidin Rawshani en collega’s presenteren hun onderzoek tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de European Association of the Study of Diabetes. Deze bijeenkomst wordt deze week (14 tot 18 september) gehouden in Stockholm.

Diabetes en hersenfunctie

Dr. Rawshani en zijn team onderzochten bij diabetes 2 patiënten of de controle van hun bloedglucoseniveau effect heeft op het risico op dementie op latere leeftijd. Dit mogelijke verband is niet eerder onderzocht, maar eerdere onderzoeken wijzen uit dat diabetes het risico op toekomstige verslechtering van de hersenfunctie verhoogt. Het onderzoek is een samenwerking tussen Rawshani, het Nationale Diabetes Register van Zweden en het Institute of Medicine in Gotenburg.

HbA1c

Voor het onderzoek zijn 349.299 patiënten met diabetes type 2 onderzocht tussen januari 2004 en december 2012. De follow-up afspraken gingen door tot het moment van ziekenhuisopname voor dementie, overlijden of tot het einde van het onderzoek op 31 december 2012. De onderzoekers gebruikten een computer om verbanden te berekenen tussen HbA1c en dementie. HbA1c staat voor geglyceerd hemoglobine waarin het glucose niveau in het bloed meetbaar is.

Dementie

11.035 patiënten (3,2%) zijn gedurende het onderzoek van 4,6 jaren opgenomen voor dementie. Patiënten met een te hoog bloedglucoseniveau hebben volgens het onderzoek 50 procent meer kans op dementie in de toekomst vergeleken met patiënten met een gecontroleerd bloedglucose niveau. De onderzoekers concluderen hieruit dat dementie mogelijk voorkomen kan worden door verbeterde controle op het bloedglucose niveau bij diabetes type 2 patiënten.

 

Lees verder op Voeding Nu online:

Tekort aan vitamine D verhoogt risico op dementie

Koudere omgeving leidt tot verbeterde situatie bij diabetes type 2 patiënten

Reageer op dit artikel