nieuws

CBS: Hogeropgeleiden leven langer in goede gezondheid

Algemeen

CBS: Hogeropgeleiden leven langer in goede gezondheid

Mensen met een hoger opleidingsniveau leven gemiddeld langer in goede gezondheid of zonder lichamelijke beperkingen dan lager opgeleiden. Dit blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Uit het CBS-onderzoek blijkt dat personen die alleen het basisonderwijs volgden bijna 53 jaar een goede gezondheid ervaren. Voor mensen met een hbo of universiteit opleiding is dit bijna 72 jaar.

 

Vrouwen

Vrouwen met een hbo-diploma of universitaire opleiding brengen bijna 72 jaar door met, een zelf ervaren, goede gezondheid. Dat is 5 jaar meer dan vrouwen met havo, vwo of mbo, 11 jaar meer dan vrouwen met vmbo en 19 jaar langer dan de vrouwen die alleen basisonderwijs volgden. De laagstopgeleide vrouwen leven bijna 28 jaar in minder goede gezondheid. Bij de hoogstopgeleide vrouwen is dat ongeveer 15 jaar.

 

Mannen

Ook mannen die een opleiding aan hbo of universiteit volgden leven bijna 72 jaar in goede gezondheid. Mannen voor wie de opleiding niet verder ging dan havo, vwo of mbo is dit ongeveer 65 jaar en vmbo-ers ruim 61 jaar. Mannen die alleen het basisonderwijs volgden leven nog geen 53 in goede gezondheid.

 

Lichamelijke beperkingen

Hoger opgeleiden hebben ook minder snel te maken met lichamelijke beperkingen op het gebied van gehoor, zicht of het bewegingsapparaat dan lager opgeleiden. De laagstopgeleide vrouwen leven nog geen 60 jaar zonder deze beperkingen tegenover bijna 77 jaar voor de hoogstopgeleide vrouwen. De laagstopgeleide mannen leven wat meer jaren zonder beperkingen (63 jaar), een verschil van 14 jaar met de hoogstopgeleiden.

 

Lees verder op Voeding Nu online:
CBS Nederlanders eten onvoldoende groente fruit en vis

Reageer op dit artikel