nieuws

Meer tijd in de spreekkamer kan onnodige zorg terugdringen

Algemeen

Meer tijd in de spreekkamer kan onnodige zorg terugdringen

Meer tijd nemen in de spreekkamer zou onnodige zorg kunnen voorkomen.  Dit blijkt uit de overzichtsstudie  'Niet te veel en niet te weinig: De balans tussen nodige en onnodige zorg in de huisartsenpraktijk' van het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL).

Huisartsen verlenen soms veel tijd aan hun patiënten, bijvoorbeeld om een ziekte met grotere zekerheid uit te sluiten of op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt. Door het langere bezoek hebben huisarts en patiënt meer tijd voor een betere uitleg, voor overleg en gezamenlijke besluitvorming, aldus NIVEL.

Huisartsen

Huisartsen hebben vaak te maken met onduidelijke en onzekere situaties waardoor het lastig is om vast te stellen of en wanneer er sprake is van onnodige zorg. Ze krijgen vooral te maken met beginstadia van klachten die mogelijk duiden op een ziekte, maar die ook heel vaak vanzelf overgaan. NIVEL-onderzoeker Liset van Dijk: ‘Huisartsen zouden dan meer tijd moeten kunnen nemen voor overleg met de patiënt. Bijvoorbeeld om vragen te bespreken als: is nader onderzoek wel zinvol? Is een geneesmiddel nu wel nodig?. Zo’n gesprek leidt niet altijd tot duurdere zorg. Patiënten die goed geïnformeerd zijn, kiezen namelijk vaak voor een wat conservatievere, en dus goedkopere behandeling. Dit kan ook de keuze zijn om geen behandeling in te zetten.’ 
 
Lees verder op Voeding Nu online:
Expertisecentrum biedt huisartsen handvat voor betere grip op vitaminestatus

Reageer op dit artikel